TOVIAZ 8 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním tbl plg 8 mg (blister Al/Al) 10x10 ks (100 ks)

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 105,53 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 14,93 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 90,60 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/22 14,93 € (0,0 %) 90,60 € (0,0 %)
05/22 14,93 € (0,0 %) 90,60 € (0,0 %)
04/22 14,93 € (+191,0 %) 90,60 € (-9,8 %)
03/22 5,13 € 100,40 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. GYN, GYU, URO
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

TOVIAZ 8 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/07/386/018
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
79328
Názov produktu podľa ŠÚKL
TOVIAZ 8 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním tbl plg 100x8 mg (blister Al/Al)
Aplikačná forma
TBL PLG - Tableta s predĺženým uvoľňovaním
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo nazývané fesoterodíniumfumarát a je takzvaná antimuskarínová liečba, ktorá znižuje nadmernú činnosť (hyperaktivitu) močového mechúra a používa sa u dospelých na liečbu príznakov tohto ochorenia.
Liek lieči príznaky hyperaktívneho močového mechúra, ako sú:

  • neschopnosť ovládať okamih močenia (nazývaná urgentná inkontinencia moču)
  • náhla potreba močenia (nazývaná nutkanie na močenie)
  • potreba močenia častejšie než obvykle (nazývaná zvýšená frekvencia močenia)

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 28. 2. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná úvodná dávka: 4 mg 1x denne, ktorá sa môže na základe individuálnej odpovede zvýšiť na 8 mg 1x denne.
Maximálna denná dávka: 8 mg 
Dosiahnutie úplného účinku liečby sa pozorovalo v rozpätí 2 - 8 týždňov. Z toho dôvodu sa odporúča po 8 týždňoch liečby prehodnotiť u jednotlivých pacientov jej účinnosť.

U pacientov s normálnou renálnou a hepatálnou funkciou, ktorým sa súčasne podávajú silné inhibítory CYP3A4, má byť maximálna dávka lieku 4 mg 1x denne. 

Použitie u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene
Odporúčané dávkovanie dennej dávky u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene v závislosti od toho, či súčasne užívajú alebo neužívajú stredne silné alebo silné inhibítory CYP3A4 sa nachádza v tabuľke v SPC, časť 4.2. 

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v celku a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Tablety sa môžu podávať s jedlom alebo bez jedla.

Upozornenie

Liek sa neodporúča užívať počas tehotenstva. 
Liek sa nemá používať počas dojčenia. 
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí mladších ako 18 rokov neboli doteraz stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene. 
Liek je kontraindikovaný u pacientov so strednou až ťažkou poruchou funkcie pečene alebo obličiek, ktorí súčasne užívajú silné inhibítory CYP3A4.
Je nutné sa vyhnúť užívaniu lieku u pacientov s miernou poruchou funkcie pečene a obličiek, ktorí súčasne užívajú silné inhibítory CYP3A4. 
Pri vedení vozidiel a obsluhovaní strojov treba dbať na opatrnosť z dôvodu možného výskytu vedľajších účinkov, ako sú rozmazané videnie, závrat a ospalosť
Liek obsahuje laktózu. 
Liek obsahuje sójový olej.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné
Zriedkavo sa môžu vyskytnúť závažné alergické reakcie vrátane angiodému. Ak sa u vás vyskytne opuch tváre, úst alebo hrdla, prestaňte užívať TOVIAZ a okamž ... viac >

Účinné látky

fesoterodín

Indikačná skupina

73 - Spazmolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24