Tolucombi 80 mg/25 mg tablety tbl (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 7,77 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,51 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 5,26 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 2,51 € (0,0 %) 5,26 € (0,0 %)
06/24 2,51 € (0,0 %) 5,26 € (0,0 %)
05/24 2,51 € (0,0 %) 5,26 € (0,0 %)
04/24 2,51 € 5,26 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Tolucombi 80 mg/25 mg tablety
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/13/821/024
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4772A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Tolucombi 80 mg/25 mg tablety tbl 28x1x80 mg/25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je kombinácia dvoch liečiv telmisartanu a hydrochlorotiazidu v jednej tablete. Obe liečivá pomáhajú kontrolovať vysoký krvný tlak.

  • Telmisartan patrí do skupiny liekov nazývaných antagonisty receptora angiotenzínu II. Angiotenzín II je telom tvorená látka, ktorá spôsobuje zúženie krvných ciev, preto sa tlak krvi zvyšuje. Telmisartan blokuje účinok angiotenzínu II, takže sa cievy uvoľnia a tlak krvi je nižší.
  • Hydrochlorotiazid patrí do skupiny liekov nazývaných tiazidové diuretiká, ktoré zvyšujú vylučovanie moču, čo vedie k zníženiu krvného tlaku.

Liek sa používa u dospelých na liečbu:

  • vysokého krvného tlaku (esenciálna hypertenzia), ktorý nie je dostatočne kontrolovaný 80 mg telmisartanu/12,5 mg hydrochlorotiazidu,
  • pacientov predtým stabilizovaných samostatným podaním telmisartanu a hydrochlorotiazidu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Podáva sa 80 mg telmisartanu/25 mg hydrochlorotiazidu (1 tableta) 1x denne.
Pred zmenou na fixnú kombináciu dávok sa odporúča individuálna titrácia dávky každej z oboch zložiek. Keď je to klinicky vhodné, možno zvážiť priamy prechod z monoterapie na fixnú kombináciu.

Pacienti s poruchou funkcie pečene
Pri miernej až stredne ťažkej poruche funkcie pečene sa nemá prekročiť dávkovanie 40 mg telmisartanu/12,5 mg hydrochlorotiazidu 1x denne.

O dĺžku liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú každý deň v rovnakom čase, nezávisle od jedla. Tablety sa majú prehltnúť vcelku a zapiť vodou alebo iným nealkoholickým nápojom

Upozornenie

V II. a III. trimestri tehotenstva je liek kontraindikovaný. Počas I. trimestra tehotenstva sa liek neodporúča.
Počas dojčenia sa liek neodporúča. Ak sa liek používa počas dojčenia, dávka má byť čo najnižšia.
U detí a dospievajúcich do 18 rokov účinnosť a bezpečnosť lieku neboli stanovené, preto sa užívanie neodporúča.
U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene je liek kontraindikovaný.
U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) je liek kontraindikovaný.
U pacientov s primárnym aldosteronizmom sa liek neodporúča.
U diabetických pacientov na inzulíne alebo diabetickej liečbe sa pri liečbe telmisartanom môže objaviť hypoglykémia. Môže byť potrebná úprava dávky inzulínu alebo antidiabetík.
Počas liečby sa môže občas vyskytnúť závrat alebo ospalosť, čo je potrebné vziať do úvahy pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov.
Počas liečby tiazidovými diuretikami sa môže vyskytnúť fotosenzitivita. Ak sa vyskytne fotosenzitívna reakcia, odporúča sa liečbu ukončiť. Ak sa opätovné podávanie diuretík považuje za nevyhnutné, odporúča sa chrániť obnažené časti tela pred slnkom alebo umelým UVA žiarením.
Pacienti sa majú obmedzene vystavovať slnečnému svetlu a UV lúčom alebo používať ochranu na minimalizovanie vzniku rakoviny kože. 
Nepiť alkohol, môže zvyšovať hypotenzívny účinok lieku.
Liek obsahuje laktózu a sorbitol.
Pacient by si mal pravidelne merať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné a môžu si vyžadovať okamžitú lekársku starostlivosť: Ak máte ktorýkoľvek z nasledovných príznakov, okamžite vyhľadajte svojho lekára:
Sepsa* (často nazý ... viac >

Účinné látky

hydrochlorotiazid, telmisartan

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36