Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Tisercin
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
68/0044/71-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
02429
Názov produktu podľa ŠÚKL
TISERCIN tbl flm 50x25 mg (liek.skl.hnedá)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje levomepromazín. Je to liek, ktorý pôsobí na centrálny nervový systém. Používa sa na liečbu:

  • akútnych psychotických stavov spojených s motorickým (telesným) a psychickým nekľudom a úzkosťou,
  • chronických psychóz (schizofrénia, chronické halucinácie).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom mladším ako 12 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liečba sa začína nízkymi dávkami, ktoré sa v závislosti od tolerancie pacienta môžu postupne zvyšovať.
Keď nastane zlepšenie, dávka sa znižuje na udržiavaciu dávku, stanovenú individuálne.

Psychóza: začiatočná dávka 25-50 mg (1-2 filmom obalené tablety) denne, podaná v 2 dávkach.
Počiatočná dávka sa môže podľa potreby zvýšiť až na 150-250 mg denne (podaná v 2-3 dávkach), po nástupe účinku sa môže dávka znížiť na udržiavaciu.
Pri ukončovaní liečby sa liek vysadzuje postupne.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v celku, v pravidelných časových intervaloch. Vzťah k jedlu sa neuvádza. Aby sa predišlo poklesu tlaku po postavení sa, odporúča sa 30-minútový pokoj na lôžku po užití dávky.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva po zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa.
Liek je kontraindikovaný počas dojčenia.
Liek môže spôsobiť hyperprolaktinémiu, ktorá môže súvisieť s poruchami fertility u žien. Liek môže spôsobiť poruchy fertility u mužov.
Liek je kontraindikovaný u detí do 12 rokov.
Liek sa neodporúča deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov a ľuďom starším ako 65 rokov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene a/alebo obličiek.
Podávanie pacientom s poškodenou funkciou obličiek a/alebo pečene vyžaduje zvýšenú pozornosť.
Liek sa nesmie kombinovať s antihypertenzívami a určitými antidepresívami (MAO inhibítormi).
Ak sa počas liečby vyskytne horúčka, je potrebné okamžite vyhľadať lekára (riziko neuroleptického malígneho syndrómu).

Pacientom s diabetom sa má monitorovať glykémia počas liečby. 
Liek môže predĺžiť QT interval.
S výnimkou mimoriadnych okolností, sa tento liek nesmie podávať pacientom s Parkinsonovou chorobou.
Liek môže spôsobiť fotosenzitívnu reakciu. Frekvencia výskytu je neznáma. 

Nepiť alkohol.
Liek ovplyvňuje pozornosť, počas liečby sa nemá viesť motorové vozidlo ani obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Môžu sa vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:
Neznáme (frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):
pancytopénia (znížený počet všetkých krviniek), agranulocytóza (závažné zníženie počtu ur ... viac >

Účinné látky

levomepromazín

Indikačná skupina

68 - Antipsychotiká (neuroleptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60