Timonil retard 300 mg tbl plg 300 mg 1x100 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 18,59 € 0,00 € (0,0 %)
Doplatok pacienta 9,44 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 9,15 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Doplatok pacienta Úhrada poisťovne
10/17 9,44 € (0,0 %) 9,15 € (0,0 %)
09/17 9,44 € (0,0 %) 9,15 € (0,0 %)
08/17 9,44 € (0,0 %) 9,15 € (0,0 %)
07/17 9,44 € 9,15 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. DIA, PLM, PSY, NEU
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Timonil retard 300 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
21/0134/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
60165
Názov produktu podľa ŠÚKL
Timonil retard 300 mg tbl plg 100x300 mg
Aplikačná forma
TBL PLG - Tableta s predĺženým uvoľňovaním

Popis a určenie

Liečivo lieku, karbamazepín, sa používa pri liečbe epileptických záchvatov, neepileptických záchvatov pri roztrúsenej skleróze a bolesti nervov (neuralgia trojklaného nervu/jazykovohltanového nervu, neuropatia pri cukrovke). Používa sa tiež na predchádzanie záchvatov v rámci abstinenčného syndrómu pri liečbe alkoholizmu (len v nemocniciach) a manicko-depresívnych fáz.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liečba karbamazepínom má začať s nízkou, individuálnou, začiatočnou dávkou v závislosti od charakteru a závažnosti choroby. Dávka sa potom postupne zvyšuje až po dosiahnutie čo najúčinnejšej udržiavacej dávky.

Antikonvulzívna liečba
Začiatočná denná dávka karbamazepínu u dospelých 300 mg, ktorá sa postupne zvyšuje na udržiavaciu dávku 600 – 1200 mg.
U detí vo veku 6-10 rokov sa stanovuje začiatočná denná dávka na 150 mg a postupne zvyšuje na udržiavaciu dávku 300 - 600 mg.
U detí vo veku 11-15 rokov sa stanovuje začiatočná denná dávka na 150 mg a postupne sa zvyšuje na udržiavaciu dávku 600 - 900 mg.

Neuralgia n. trigemini, genuinná neuralgia n. glossopharyngei
Denná dávka sa zvyšuje zo začiatočnej úrovne 150 - 300 mg/deň, až kým sa nedosiahne ústup bolesti – s priemernou dávkou 300 - 900 mg/deň (v 1 - 2 jednotlivých dávkach). V niektorých prípadoch potom možno pokračovať v liečbe s nižšou udržiavacou dávkou 300 - 450 mg/deň (v 1 - 2 jednotlivých dávkach). U starších a citlivých pacientov je postačujúca začiatočná dávka 150 mg/deň (ráno alebo večer).

Bolestivé stavy pri diabetickej neuropatii
Priemerná denná dávka je 600 mg, vo výnimočných prípadoch až 1200 mg (rozdelená do 2 jednotlivých dávok).

Neepileptické záchvaty pri skleróze multiplex
Priemerná denná dávka je 300 - 900 mg (v 1 - 2 jednotlivých dávkach).

Prevencia záchvatov pri nemocničnej liečbe alkoholického abstinenčného syndrómu
Priemerná denná dávka je 600 mg rozdelená do 2 jednotlivých dávok. V ťažkých prípadoch môže byť počas prvých dní zvýšená až na 1200 mg.

Profylaxia manicko-depresívnych stavov
Začiatočná dávka je 300 mg karbamazepínu 1-krát dene alebo rozdelená do dvoch dávok po 150 mg, ktorá je zvyčajne postačujúca ako udržiavacia dávka. V prípade potreby sa dávka môže zvýšiť na 450 mg dvakrát denne.

U pacientov s ťažkými poruchami kardiovaskulárneho systému, chorobami pečene alebo obličiek a u starších pacientov sa odporúča nižšie dávkovanie.

Celková denná dávka 1600 mg sa vo všeobecnosti nemá prekročiť.

Trvanie liečby sa v jednotlivých prípadoch líši v závislosti od indikácie a reakcie pacienta. O nasadení, pokračovaní a ukončení liečby má individuálne rozhodnúť lekár. V žiadnom prípade nesmie pacient liek svojvoľne vysadiť. Antiepileptická liečba je v zásade dlhodobá liečba.

Spôsob použitia

Denná dávka býva zvyčajne rozdelená na 1-2 jednotlivé dávky.
Tablety s predĺženým uvoľňovaním sú deliteľné. Užívajú sa počas jedla alebo po jedle nerozhryzené s malým množstvom tekutiny (napr. pohár vody), alebo sa môžu najprv nechať rozpustiť (rozptýliť) vo vode. Rozpustenie tabliet sa musí vykonať priamo pred ich užitím.

Upozornenie

V období gravidity a počas laktácie sa má karbamazepín predpisovať len po starostlivom zvážení prínosu liečby a rizík ošetrujúcim lekárom. Dávkovanie sa má udržiavať zvlášť medzi 20-40 dňom tehotenstva pokiaľ možno čo najnižšie.
Prínos dojčenia sa má zvážiť vzhľadom na riziko nežiaducich účinkov u dojčaťa.
U detí mladších ako 6 rokov sa karbamazepín môže podávať len po dôkladnom zvážení prínosu liečby a možných rizík.
Kvôli možnosti fotosenzibilizácie sa majú pacienti počas liečby karbamazepínom chrániť pred silným slnečným žiarením.
Liek znižuje schopnosť viesť vozidlá, obsluhovať stroje alebo pracovať bez bezpečnej opory.
Pacienti by počas liečby nemali piť alkohol.
Počas liečby je potrebné vyhýbať sa konzumácii grapefruitového džúsu.
Karbamazepín narúša účinok perorálnych kontraceptív obsahujúcich estrogénové a/alebo progesterónové deriváty. Preto sa má počas liečby karbamazepínom používať alternatívna, účinná a bezpečná metóda antikoncepcie.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Okamžite, vyhľadajte lekára, ak sa u vás počas liečby liekom Timonil retard prejavia príznaky ako horúčka, bolesti hrdla, kožné vyrážky s opuchom lymfatických uzlín a/alebo príznaky podobné chrípke, ... viac >

Účinné látky

karbamazepín

Indikačná skupina

21 - Antiepileptiká, antikonvulzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60