TICLOPIDIN-RATIOPHARM 250MG tbl flm 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,95 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,43 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,52 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/22 2,43 € (0,0 %) 1,52 € (0,0 %)
06/22 2,43 € (0,0 %) 1,52 € (0,0 %)
05/22 2,43 € (0,0 %) 1,52 € (0,0 %)
04/22 2,43 € 1,52 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

TICLOPIDIN-RATIOPHARM 250MG
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
16/0175/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
14624
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ticlopidin-ratiopharm 250 mg tbl flm 30x250 mg (blis.Al/PVC)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo tiklopidíniumchlorid, ktoré zabraňuje zhlukovaniu krvných doštičiek a tým vzniku krvných zrazenín v cievach.

Liek sa užíva:

  • pri prevencii upchávania ciev krvnými zrazeninami a z toho vznikajúcimi problémami u dospelých
  • u pacientov, ktorí prekonali cievnu mozgovú príhodu alebo pacientov, u ktorých sa vyskytli príznaky zvýšeného rizika cievnej mozgovej príhody
  • u pacientov po prekonanom srdcovom infarkte a pacientov s príznakmi angíny pektoris alebo poruchami prekrvenia dolných končatín
  • u pacientov s umelou obličkou
  • ako prevencia proti upchatiu ciev u pacientov po operačných zákrokoch na srdcových tepnách a tepnách končatín s následným zavedením dilatačných teliesok (stentov)

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: užívajú 1 tabletu 2x denne. Odporúčané dávkovanie sa nemá prekročiť.
Ak pacient zabudne užiť dávku, nemá užívať dvojnásobnú dávku, aby sa nahradila vynechaná.

Dĺžka liečby sa riadi podľa priebehu ochorenia. Väčšinou je potrebná dlhodobá liečba.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, vždy vcelku s dvoma hlavnými jedlami (po zjedení polovice jedla) a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny.

Upozornenie

Počas liečby je nutné monitorovať diferenciálny krvný obraz, vrátane počtu krvných doštičiek na začiatku liečby a potom každý druhý týždeň počas prvých troch mesiacov a v priebehu 15 dní po prerušení liečby, ak musela byť ukončená počas prvých troch mesiacov.
Bezpečnosť lieku u tehotných a dojčiacich žien nebola zatiaľ stanovená, liek sa má užívať počas tehotenstva a dojčenia iba v nevyhnutných prípadoch.
Vzhľadom na nedostatok skúseností z klinických štúdií sa použitie lieku u detí a dospievajúcich neodporúča.
U pacientov s poruchou funkcie pečene sa má liek používať s mimoriadnou opatrnosťou.
Počas liečby sa môžu často vyskytnúť závraty, čo môže nepriaznivo ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Počas liečby môže bežné krvácanie trvať dlhšie, kvôli spomalenej tvorbe krvnej zrazeniny.
Ak má pacient podstúpiť plánovaný chirurgický zákrok (vrátane trhania zubov), liečba liekom sa má prerušiť najmenej 10 dní pred plánovaným zákrokom (s výnimkou prípadov, keď je antitrombotická aktivita výlučne požadovaná) vzhľadom na riziko krvácania vyvolané liekom. V prípade náhleho operačného zákroku má pacient informovať chirurga alebo zubného lekára, že užíva tento liek.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri užívaní tohto lieku sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
- neutropénia (výrazný pokles počtu bielych krviniek, ktorý môže byť nebezpečn ... viac >

Účinné látky

tiklopidíniumchlorid

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36