Tiaprid PMCS 100 mg tbl (blis.PVC/PVDC/Al) 1x100 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Tiaprid PMCS 100 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
68/0232/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1003A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Tiaprid PMCS 100 mg tbl 100x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo tiaprídium-chlorid. Patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká, atypické neuroleptiká.

Používa sa u dospelých a detí starších ako 6 rokov:

  • na liečbu porúch správania u starších pacientov alebo chronického (dlhodobého) alkoholizmu vrátane abstinenčných príznakov, ak konzumácia alkoholu bola náhle ukončená.
  • pri závažných formách nezvyčajných pohybov (Huntingtonova chorea).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Poruchy správania u pacientov s demenciou:
Odporúčaná dávka je 2 - 4 tablety (200 - 400 mg) denne.
Liečba sa má začať s dávkou ½ tablety (50 mg) 2x denne, s postupným zvyšovaním počas 2 - 3 dní na 1 tabletu (100 mg) 3x denne.
Priemerná dávka je: 3 tablety (300 mg) denne.
Maximálna odporúčaná dávka je: 4 tablety (400 mg) denne. 

Poruchy správania pri ukončení konzumácie alkoholu:
Odporúčaná dávka je 3 - 4 tablety (300 - 400 mg) denne počas 1 – 2 mesiacov.

Huntingtonova chorea:
Odporúčaná dávka je 3 - 12 tabliet (300 - 1200 mg) denne.
Začiatočná dávka je až 12 tabliet (1200 mg), rozdelená na aspoň 3 dávky s postupným znižovaním na udržiavaciu dávku podľa individuálnej odpovede pacienta. 

Deti vo veku od 6 rokov:
Zvyčajná dávka je 1 - 1½ tablety (100 - 150 mg) denne až na maximálne 3 tablety (300 mg) denne. 

Renálna insuficiencia:
Dávka sa má znížiť na 75 % zvyčajnej dávky u pacientov s klírensom kreatinínu 30 – 60 ml/min, na 50 % zvyčajnej dávky u pacientov s klírensom kreatinínu 10 – 30 ml/min a na 25 % zvyčajnej dávky u pacientov s klírensom kreatinínu menej ako 10 ml/min.

Spôsob použitia

Liek je na perorálne použitie. Tablety sa zapíjajú vodou. Môžu sa užívať s jedlom alebo bez jedla.

Upozornenie

Používanie lieku sa neodporúča počas tehotenstva a u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú účinnú antikoncepciu. V prípade, že je liečba potrebná na udržanie správnej duševnej rovnováhy a zabránenie dekompenzácie, má sa počas tehotenstva pokračovať v účinnom dávkovaní. 
Je potrebné rozhodnúť, či sa má dojčenie prerušiť alebo prerušiť liečbu tiapridom, zohľadňujúc prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby pre ženu.
Liek nie je určený pre deti mladšie ako 6 rokov.
Nepiť alkohol.
Liek môže zhoršiť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, pretože môže spôsobiť útlm.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
- Tiaprid spôsobuje zvýšenie hladín prolaktínu (hormón) v krvi, ktoré môže spôsobiť iné poruchy. Preto sa menej často môže vyskytnúť bolesť prsní ... viac >

Účinné látky

tiaprid

Indikačná skupina

68 - Antipsychotiká (neuroleptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 60