Thiopental VUAB 0,5 g plv ino (liek.skl.) 1x1 lag

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Thiopental VUAB 0,5 g
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
05/0880/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
02379
Názov produktu podľa ŠÚKL
Thiopental VUAB 0,5 g plv ino 1x0,5 g (liek.skl.)
Aplikačná forma
PLV INO - Prášok na injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo tiopental sodný a uhličitan sodný (thiopentalum natricum a natrii carbonas) 0,5 g resp. 1 g. Liekovou formou je prášok na prípravu injekčného roztoku.
Liek patrí do skupiny barbiturátových anestetík a používa sa ako ultrakrátko pôsobiaci tiobarbiturát na intravenóznu narkózu pri krátkodobých zákrokoch alebo na indukciu anestézie.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Použitie tiopentalu je vyhradené špecialistom v odbore anesteziológie. Liek je určený k vnútrožilovému podaniu, odporúča sa pomalá aplikácia. Rýchlosť pri vnútrožilovom podávaní injekcie nesmie prekročiť 25 mg za 10 sekúnd. Pri príprave a použití lieku Thiopental VUAB v roztoku sa musia dodržať aseptické preventívne opatrenia. Obsah uzavretej liekovky sa rozpustí pridaním vody na injekcie alebo infúzneho roztoku chloridu sodného 9 mg/ml a/alebo vodného roztoku glukózy (5 %) na koncentráciu 25 mg/ml – 50 mg/ml. Pripravený roztok má byť číry, homogénny roztok, zásaditý. Po prvej dávke 2-3 ml roztoku s koncentráciou 25 mg/ml (u ktorej nesmie byť prekročená rýchlosť podávania 1 ml za 10 sekúnd) je potrebné sledovať počas ½ - 1 minúty klinickú odpoveď pacienta. Rovnaká dávka sa podáva po prestávke v okamihu, keď pacient dosiahol požadovanú hĺbku anestézie. Dávka by nemala prekročiť 1 g (možným maximom je celková dávka 2 g). Po rekonštitúcii sa uchováva v chladničke (2 – 8 °C). Hotový pripravený injekčný roztok sa musí použiť v priebehu 12 hodín, pokiaľ bol uchovávaný pri izbovej teplote (do 25 °C).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
Spomalený alebo nepravidelný srdcový rytmus, znížený krvný tlak, útlm dýchania, bronchopasmus (kŕč svalstva priedušiek), kašeľ, laryngospasmus (kŕč zvi ... viac >

Účinné látky

tiopental , uhličitan sodný

Indikačná skupina

05 - Anestetiká (celkové)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36