THIOGAMMA 600 ORAL tbl flm (blis.PVC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 14,76 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,34 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 12,42 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/23 2,34 € (0,0 %) 12,42 € (0,0 %)
02/23 2,34 € (0,0 %) 12,42 € (0,0 %)
01/23 2,34 € (0,0 %) 12,42 € (0,0 %)
12/22 2,34 € 12,42 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. DIA, ANG, KLF, NEU, INT, GER
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

THIOGAMMA 600 ORAL
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0348/98-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
28169
Názov produktu podľa ŠÚKL
THIOGAMMA 600 oral tbl flm 30x600 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo kyselinu tioktovú, ktorá ovplyvňuje jednotlivé stupne látkovej premeny, má antioxidačné vlastnosti a chráni nervové bunky pred reaktívnymi rozpadovými produktmi. 

Liek sa používa na liečbu porúch citlivosti pri diabetickej polyneuropatii (poškodenie nervov spôsobených cukrovkou).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v dostatočnom odstupe medzi dvomi jedlami (viac v časti Spôsob použitia)
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
1 tableta (600 mg) 1x denne.

Je potrebná dlhodobá liečba. Ošetrujúci lekár rozhoduje v jednotlivých prípadoch o jej dĺžke.

V prípade ťažkých porúch citlivosti pri ťažkej diabetickej polyneuropatii je možné začať liečbu parenterálnym podaním kyseliny tiooktovej.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú na lačný žalúdok, prehĺtajú sa celé a zapijú sa dostatočným množstvom tekutiny. Súčasný príjem jedla môže obmedziť resorpciu, preto sa majú užívať približne 30 minút pred raňajkami.

Upozornenie

Počas tehotenstva a dojčenia sa liek môže používať po dôkladnom vyhodnotení pomeru rizika a prínosu.
Deťom a dospievajúcim sa liek nepodáva pre nedostatok klinických skúseností.
Kyselina tioktová je chelátor kovov a z toho dôvodu sa nesmie súbežne užívať so zlúčeninami kovov (napr. prípravky s obsahom železa, horčíka, mliečne výrobky s obsahom vápnika). Ak sa celková denná dávka užije ráno, prípravky s obsahom železa a horčíka sa môžu užívať na obed alebo večer.
Predpokladom úspešnej liečby je optimálna kontrola diabetu.
Pacientom sa odporúča, aby sa v čo najväčšej miere vyhli konzumácii alkoholu.
Liek obsahuje laktózu.
Liek obsahuje propylénglykol.
Liek sa uchováva na suchom mieste pri teplote 15 - 25 °C v neporušenom obale.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Poruchy gastrointestinálneho traktu
Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb): žalúdočno-črevné ťažkosti ako sú nevoľnosť (nutkanie na vracanie), vracanie, bolesti v oblasti brucha ... viac >

Účinné látky

kyselina tioktová (kyselina alfa-lipoová)

Indikačná skupina

87 - Varia I

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36