THIOGAMMA 600 INJEKT sol inj (amp.) 5x20 ml

Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

THIOGAMMA 600 INJEKT
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0347/98-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
84378
Názov produktu podľa ŠÚKL
THIOGAMMA 600 INJEKT sol inj 5x20 ml/600 mg (amp.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Účinné látky

kyselina tioktová (kyselina alfa-lipoová)

Indikačná skupina

87 - Varia I

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60