Thioctacid 600 HR tbl flm (liek.skl.hnedá) 1x60 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 28,19 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,35 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 24,84 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
02/23 3,35 € (0,0 %) 24,84 € (0,0 %)
01/23 3,35 € (0,0 %) 24,84 € (0,0 %)
12/22 3,35 € (0,0 %) 24,84 € (0,0 %)
11/22 3,35 € 24,84 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KLF, NEU, INT, GER, DIA, ANG
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Thioctacid  600 HR
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0208/96-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
86086
Názov produktu podľa ŠÚKL
Thioctacid 600 HR tbl flm 60x600 mg (liek.skl.hnedá)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek, ktorý sa používa na liečba príznakov periférnej (senzomotorickej) diabetickej polyneuropatie.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 30. 11. 2021.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Denná dávka je 1 filmom obalená tableta (čo zodpovedá 600 mg kyseliny tioktovej).

V prípade závažných symptómov periférnej (senzomotorickej) diabetickej neuropatie sa môže liečba začať prostredníctvom infúznej liečby kyselinou tioktovou.

Dĺžka liečby:
Diabetická neuropatia je chronické ochorenie, preto môže byť potrebná dlhodobá liečba. Ukončenie liečby určuje lekár. 

Spôsob použitia

Tablety sa majú užívať asi 30 minút pred prvým jedlom. Majú sa prehĺtať nalačno nerozhryzené a sa zapiť dostatočným množstvom tekutiny. 

Upozornenie

Liek sa nemá podávať v tehotenstve alebo počas dojčenia, kým sa nezváži pomer prínosu voči rizikám liečby.
Liek sa nemá používať u detí a dospievajúcich, nakoľko bezpečnosť a účinnosť lieku neboli doteraz stanovené. 
Po podávaní lieku možno spozorovať abnormálny zápach moču.

Liek sa nemá podávať spolu s liekmi, ktoré obsahujú kovy (napr. prípravky železa, prípravky magnézia a mliečne výrobky, pretože tie obsahujú vápnik). 
Liek môže z dôvodu častého výskytu vertiga a tiež závrati ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol. 
Ďaľšie osobitné upozornenia nájdete v SPC (časť 4.4)

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Časté (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 ľudí):
- závrat*
- nauzea (nevoľnosť)
Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 000 ľudí):
- alergické reakcie, ako je kožná vyrážka, žihľavka a svrb ... viac >

Účinné látky

kyselina tioktová (kyselina alfa-lipoová)

Indikačná skupina

87 - Varia I

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60