THERAFLU FORTE plo por 1000 mg/200 mg/12,2 mg 1x10 ks

Mohlo by vás zaujímať

THERAFLU FORTE
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0192/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8951B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Theraflu Forte chrípka a kašeľ horúci nápoj plo por 10x1000 mg/200 mg/12,2 mg (vre.papier/LDPE/Al/ionomér)
Aplikačná forma
PLO POR - Prášok na perorálny roztok
Cena: od 5,40 €
Kde kúpiť

Popis a určenie

Liek obsahuje 3 liečivá:

  • paracetamol tlmí bolesť (analgetický účinok) a znižuje horúčku (znižuje telesnú teplotu pri horúčke);
  • fenylefríniumchlorid je nosové dekongestívum - uvoľňuje upchatý nos a napomáha ľahšie dýchať nosom znížením opuchu nosových prieduchov;
  • guajfenezín je expektorans, ktorý uvoľňuje hlien a prináša úľavu pri vlhkom, produktívnom kašli.

Používa sa u dospelých, starších pacientov a dospievajúcich starších ako 16 rokov s hmotnosťou 50 kg a viac na krátkodobú úľavu od  príznakov prechladnutia, zimnice a chrípky. Tie zahŕňajú miernu až stredne silnú bolesť, horúčku, prekrvenie nosovej sliznice (upchatý nos) a vlhký, produktívny kašeľ.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa pred použitím zaleje horúcou vodou, alebo sa pripraví odvar/zápar (u čajov dĺžku lúhovania alebo varu určí lekárnik).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 16 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí, starší pacienti a dospievajúci od 16 rokov, ktorí vážia 50 kg a viac
1 vrecko každých 4 až 6 hodín podľa potreby. Celková denná dávka nemá prekročiť viac ako 3 vrecká počas 24 hodín (1 vrecko užité 3x denne). Stanovená dávka sa nemá prekročiť. Najnižšia účinná dávka potrebná na dosiahnutie účinnosti sa má užívať čo najkratšiu dobu.

Pacienti s poruchou funkcie pečene
U pacientov s poruchou funkcie pečene alebo Gilbertovým syndrómom sa dávka musí zredukovať alebo je potrebné predĺžiť interval medzi dávkami. Jednotlivá dávka paracetamolu 1 000 mg nie je vhodná pre pacientov s pečeňovou insuficienciou; dávku je potrebné znížiť. Na trhu sú k dispozícii vhodnejšie liekové formy.
U pacientov so zníženou funkciou pečene nemá celková denná dávka presiahnuť 2 vrecká za 24 hodín a musí sa dodržať minimálny interval medzi dávkami 8 hodín.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Jednotlivá dávka 1 000 mg paracetamolu nie je vhodná pre pacientov s glomerulárnou filtráciou ≤ 50 ml/min; dávku je potrebné znížiť. Na trhu sú k dispozícii vhodnejšie liekové formy.

Dĺžka liečby
Nemá prekročiť 3 dni. Pacienti majú vyhľadať lekársku pomoc, ak príznaky pretrvávajú dlhšie ako 3 dni, zhoršujú sa alebo ak je kašeľ sprevádzaný vysokou horúčkou, kožnou vyrážkou alebo pretrvávajúcou bolesťou hlavy.

Spôsob použitia

Obsah vrecka sa rozpustí v hrnčeku horúcej, ale nie vriacej vody (približne 250 ml). Nechá sa ochladiť na teplotu vhodnú na pitie. Roztok sa má vypiť ešte teplý. Môže sa užívať s jedlom alebo bez jedla.

Upozornenie

Liek sa má užívať, iba ak sú prítomné všetky nasledujúce príznaky (bolesť a/alebo horúčka, opuch nosovej sliznice a prieduškový kašeľ).
Liek sa nemá používať počas tehotenstva a dojčenia.
Liek nemajú používať dospelí, starší pacienti a dospievajúci vo veku od 16 rokov s telesnou hmotnosťou menej ako 50 kg a deti mladšie ako 16 rokov.
Zvýšená opatrnosť sa odporúča pri podávaní pacientom s miernou až stredne závažnou renálnou insuficienciou, miernou až stredne závažnou hepatocelulárnou insuficienciou (vrátane Gilbertovho syndrómu), závažnou hepatálnou insuficienciou (Childovo-Pughovo skóre > 9), akútnou hepatitídou, pri súbežnej liečbe liekmi ovplyvňujúcimi funkciu pečene.
Liek nemajú užívať pacienti s vysokým krvným tlakom alebo s ochorením srdca.
Pacienti nesmú súbežne užívať žiadne iné lieky obsahujúce paracetamol a taktiež nesmú súbežne užívať žiadne iné lieky proti kašľu, prechladnutiu ani dekongestíva.
Nepiť alkohol.
Ak sa vyskytnú závraty, pacienti nemajú viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje sacharózu (2 g na 1 vrecko) a sodík (117 mg na 1 vrecko).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
PRESTAŇTE užívať Theraflu Forte chrípka a kašeľ horúci nápoj a ihneď informujte svojho lekára, ak sa u vás prejavia:
alergické reakcie vrátane sipotu, dýchavičnosti, opuchu tváre alebo úst; kožná v ... viac >

Účinné látky

fenylefríniumchlorid, guajfenezín, paracetamol

Indikačná skupina

07 - Analgetiká, antipyretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36