Tezeo 40 mg tbl (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x90 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 10,79 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 5,84 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,95 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/23 5,84 € (0,0 %) 4,95 € (0,0 %)
05/23 5,84 € (0,0 %) 4,95 € (0,0 %)
04/23 5,84 € (0,0 %) 4,95 € (0,0 %)
03/23 5,84 € 4,95 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Tezeo 40 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0119/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
87165
Názov produktu podľa ŠÚKL
Tezeo 40 mg tbl 90x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov známych ako antagonisty receptorov angiotenzínu II. Liek sa používa:

  • na liečbu esenciálnej hypertenzie (vysokého krvného tlaku) u dospelých. 
  • na zníženie srdcovo-cievnych príhod (ako je srdcový záchvat alebo cievna mozgová príhoda) u dospelých, ktorí sú rizikoví z dôvodu zníženého alebo zablokovaného zásobovania srdca alebo nôh krvou, mali cievnu mozgovú príhodu alebo majú vysoké riziko diabetu (cukrovky).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liečba esenciálnej hypertenzie
Obvykle účinná dávka je 1 tableta (40 mg) 1x denne. U pacientov nedostatočne kontrolovaných touto dávkou je možné dávku zvýšiť na maximálne 2 tablety (80 mg) 1x denne alebo pridať iné antihypertenzívum (napríklad diuretika).
Niektorým pacientom môže postačovať denná dávka 1/2 tablety (20 mg) tohto lieku.
Účinok lieku sa dosiahne v priebehu 4-8 týždňov od začiatku liečby.

Kardiovaskulárna prevencia
Odporúčaná dávka sú 2 tablety (80 mg) 1x denne.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek alebo s hemodialýzou sa odporúča nižšia začiatočná dávka 1/2 tablety (20 mg tohto lieku).

Pacienti s poruchou funkcie pečene
U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene dávkovanie nemá prekročiť 1 tableta (40 mg) 1x denne.

Na dosiahnutie antihypertenzívneho účinku u pacientov čiernej pleti môže byť potrebné podávať vyššie dávky liečiva v porovnaní s pacientmi inej pleti.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú nezávisle od jedla, 1x denne v tom istom čase.
Tableta má deliacu ryhu a je možné ju rozdeliť na rovnaké dávky.
Tablety sa majú vybrať z blistra iba krátko pred podaním. Následne sa zapíjajú dostatočným množstvom tekutiny.

Upozornenie

Liek sa neodporúča počas 1. trimestra tehotenstva. Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra tehotenstva.
Liek sa neodporúča počas dojčenia.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí do 18 rokov neboli stanovené. 
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene. Nemá sa podávať ani pacientom s obštrukčnými žlčovými poruchami.
Počas liečby sa odporúča pravidelné monitorovanie krvného tlaku.
U pacientov s diabetom sa odporúča pravidelné sledovanie glykémie. Súbežná liečba môže vyvolať hypoglykémiu.
Počas liečby sa neodporúča konzumovať alkoholické nápoje.
Tablety obsahujú sorbitol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné a môžu si vyžadovať okamžitú lekársku starostlivosť:
Ak máte ktorýkoľvek z nasledovných príznakov, okamžite vyhľadajte svojho lekára:
sepsa* (často nazýva ... viac >

Účinné látky

telmisartan

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24