Teyla 0,120 mg/0,015 mg za 24 hodín ins vag (vre.PET/Al/LDPE) 1x3 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Teyla 0,120 mg/0,015 mg za 24 hodín
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
17/0271/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5117C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Teyla 0,120 mg/0,015 mg za 24 hodín vaginálny inzert ins vag 3 (vre.PET/Al/LDPE)
Aplikačná forma
INS VAG - Vaginálny inzert
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Prípravok je ntikoncepčný krúžok, ktorý sa zavádza do pošvy, sa používa na zabránenie otehotneniu. Každý krúžok obsahuje malé množstvo 2 ženských pohlavných hormónov - etonogestrel a etinylestradiol. Pôsobí rovnako ako kombinovaná antikoncepčná tableta (tableta), ale namiesto každodenného užívania tablety sa krúžok používa počas 3 po sebe idúcich týždňov. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Fajčenie sa neodporúča, môže prísť k zmene účinku lieku.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa zavedie alebo inak aplikuje do konečníka alebo do pošvy. Prípravok nie je určený na užitie ústami (perorálne).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok nie je určený pre mužov.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Prípravok sa zavádza na dobu 3 týždňov, potom sa na 1 týždeň vyberie. Ku krvácaniu z vysadenia zvyčajne dochádza 2-3 dni po vybratí a pred ďalším zavedením nového krúžku sa nemusí úplne zastaviť.

Podrobný postup je uvedený v SPC časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania AKO POUŽÍVAŤ Teylu a AKO ZAČAŤ POUŽÍVAŤ Teylu.

Spôsob použitia

Antikoncepčný krúžok si v pravidelných odstupoch zavádza žena sama do pošvy podľa inštrukcií lekára. Na zavedenie si má žena zvoliť polohu, ktorá je pre ňu najpohodlnejšia, napr. v stoji s podopretou jednou nohou, v podrepe alebo v ľahu. Krúžok sa musí stlačiť a zaviesť do pošvy tak, aby sa po jeho zavedení cítila žena pohodlne. Odporúča sa, aby si ženy pravidelne kontrolovali prítomnosť krúžku v pošve (napríklad pred a po pohlavnom styku). Vaginálny krúžok sa musí do pošvy zaviesť v správny deň menštruačného cyklu. 
Z pošvy sa vyberá pomocou ukazováka, ktorým sa krúžok podoberie alebo sa krúžok uchopí medzi ukazovák a prostredník a vytiahne sa.

Počas liečby sa neodporúča konzumovať prípravky s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum).

Upozornenie

Prípravok je určený pre ženy v plodnom veku. Počas tehotenstva sa nepoužíva. Ak si pacientka želá otehotnieť, odporúča sa, aby mala prirodzenú menštruáciu predtým, ako sa bude snažiť počať dieťa.
Prípravok sa počas dojčenia neodporúča.
Bezpečnosť a účinnosť u dospievajúcich mladších ako 18 rokov neboli skúmané.
Prípravok je kontraindikovaný v prípade závažných ochorení pečene (v prítomnosti alebo v anamnéze), vrátane nádorov pečene (benígnych alebo malígnych), kým sa hodnoty funkcie pečene nevrátia do normálu.
Prípravok je kontraindikovaný u pacientiek s rizikom vzniku alebo už prítomnou tromboembóliou (venóznou alebo arteriálnou).
Počas liečby sa odporúča nefajčiť.
Veľmi dôležitá je pravidelná návšteva gynekológa s preventívnymi prehliadkami.
Pred plánovaným chirurgickým zákrokom môže byť potrebné vynechať aplikáciu lieku.
Používanie prípravku môže ovplyvniť výsledky niektorých laboratórnych vyšetrení.
Uchovávať v pôvodnom obale chránený pred svetlom.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

etinylestradiol , etonogestrel

Indikačná skupina

17 - Antikoncepčné prípravky

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24