TEPADINA 100 mg prášok na infúzny koncentrát plc ifc (liek.inj.skl.) 1x1 lag

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

TEPADINA 100 mg prášok na infúzny koncentrát
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/10/622/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
89341
Názov produktu podľa ŠÚKL
TEPADINA 100 mg prášok na infúzny koncentrát plc ifc 1x100 mg (liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
PLC IFC - Prášok na infúzny koncentrát
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo tiotepu, ktorá patrí do skupiny liekov nazývaných alkylačné činidlá. Liek sa používa na prípravu pacientov na transplantáciu kostnej drene. Účinkuje tak, že ničí bunky kostnej drene. Tým sa umožní transplantácia nových buniek kostnej drene (hematopoetické prekurzorové bunky) a tvorba zdravých krvných buniek v tele. Liek sa môže používať u dospelých, detí a dospievajúcich.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Liek TEPADINA sa musí podávať pod dohľadom lekára, ktorý má skúsenosti s kondicionačnou liečbou pred transplantáciou hematopoetických prekurzorových buniek. Liek TEPADINA sa podáva pred transplantáciou hematopoetických prekurzorových buniek v rôznych dávkach v kombinácii s ďalšími chemoterapeutickými liekmi u pacientov s hematologickými ochoreniami alebo so solídnymi tumormi. Dávkovanie je individuálne.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj TEPADINA môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Najvážnejšie vedľajšie účinky lieku TEPADINA alebo postupu transplantácie môžu zahŕňať
- zníženie počtu krvných buniek v obehu (zámerný účinok lieku ako príprava na infúziu transplantátu),- infekciu,- ... viac >

Účinné látky

tiotepa

Indikačná skupina

44 - Cytostatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 18