Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0048/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
95966
Názov produktu podľa ŠÚKL
Tenzar Plus 20 mg/12,5 mg tbl flm 14x20 mg/12,5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje 2 liečivá, ktoré sa používajú na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie):

  • Olmesartan medoxomil, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných antagonisty receptorov angiotenzínu II.
  • Hydrochlórtiazid, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných tiazidové diuretiká („odvodňovacie tablety“). 

Liek sa používa, ak olmesartan medoxomil podávaný samostatne, neupravil adekvátne krvný tlak.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 24. 11. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a starší pacienti
Odporúča sa 1 tableta 1x denne.
Antihypertenzný účinok olmesartanu medoxomilu je maximálny asi 8 týždňov po počiatočnej terapii.

Ak to vyžaduje klinický stav pacienta, je možné zvážiť priamu zmenu z monoterapie olmesartanom medoxomilom v dávke 20 mg na fixnú kombináciu s hydrochlórtiazidom. Výber dávky jednotlivých zložiek je odporúčaný nasledovne:

  • 20 mg olmesartanu medoxomilu/12,5 mg hydrochlórtiazidu sa môže podávať pacientom, ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný samotným olmesartanom medoxomilom v dávke 20 mg.
  • 20 mg olmesartanu medoxomilu/25 mg hydrochlórtiazidu sa môže podávať pacientom, ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný 20 mg olmesartanom medoxomilom/12,5 mg hydrochlórtiazidom.

Pacienti s poruchou funkcie pečene
U pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie pečene sa odporúča počiatočná dávka 10 mg olmesartanu medoxomilu 1x denne a maximálna denná dávka nemá prekročiť 20 mg. 

Spôsob použitia

Tableta sa užíva v celku, v rovnakú hodinu, nezávisle od jedla. Zapíja sa 1 pohárom vody alebo inej tekutiny. Tableta sa nemá hrýzť, žuť alebo drviť.

Upozornenie

Liek sa neodporúča počas 1. trimestra tehotenstva. Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra.
Liek sa neodporúča počas dojčenia.
Bezpečnosť a účinnosť lieku neboli stanovené pre deti mladšie ako 18 rokov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min).
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene, s cholestázou a obštrukciou žlčových ciest.

Počas liečby sa môžu vyskytnúť fotosenzitívne reakcie (menej častý nežiaduci účinok).
Liek má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Športovci - liek môže spôsobiť pozitívny výsledok na antidopingový test.

Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Nasledujúce dva vedľajšie účinky môžu byť závažné:
Zriedkavo sa môžu vyskytnúť alergické reakcie, ktoré môžu postihnúť celé telo, opuch tváre, úst a/alebo hlasiviek (hrtanu), spolu so svrbením a vy ... viac >

Účinné látky

hydrochlorotiazid, olmesartan medoxomil

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 60