Kategorizačné údaje
Maximálna cena 1,73 € -0,06 € (-3,4 %)
Dopl. pacienta max. 1,28 € -0,06 € (-4,5 %)
Úhrada poisťovne 0,45 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/22 1,28 € (0,0 %) 0,45 € (0,0 %)
09/22 1,28 € (-4,5 %) 0,45 € (0,0 %)
08/22 1,34 € (0,0 %) 0,45 € (0,0 %)
07/22 1,34 € 0,45 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Tenox 5 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0267/04-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
41557
Názov produktu podľa ŠÚKL
Tenox 5 mg tbl 30x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Amlodipin patrí do skupiny liekov nazývaných blokátory kalciového kanála, ktoré pôsobia uvoľňovaním krvných ciev, aby krv cez ne mohla ľahšie prechádzať. Používa sana liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) alebo určitého typu bolesti v hrudi, nazývanej srdcová angína, ktorej zriedkavou formou je Prinzmetalova alebo variantná angína.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy 

Dospelí:
Úvodná dávka je zvyčajne 5mg 1x denne, ktorú je možno zvýšiť až na 10mg 1x denne v závislosti od individuálnej odpovede pacienta.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene má podávanie amlodipínu začať najnižšou dávkou a pomaly ju zvyšovať.

Deti a dospievajúci s hypertenziou vo veku od 6 rokov do 17 rokov:
Odporúčaná dávka je 2,5mg 1x denne ako začiatočná dávka, ktorá sa zvýši na 5mg 1x denne, ak sa nedosiahne cieľová hodnota tlaku krvi po 4 týždňoch.

Dĺžku a ukončenie liečby určuje lekár.

Spôsob použitia 

Tablety sa užívajú nezávisle od jedla, v pravidelných časových odstupoch a zapíjaju sa dostatočným množstvom vody. Nezapíjať grapefruitovým džúsom. 
5mg tableta má deliacu ryhu a môže sa rozdeliť na rovnaké polovice.

Upozornenie

Použitie počas tehotenstva sa odporúča iba vtedy, ak niet bezpečnejšej alternatívy a ak ochorenie samotné predstavuje väčšie riziko pre matku a plod.
Ak je liečba nutná, je potrebné ukončiť dojčenie.
U pacientov s poruchou funkcie pečene sa má liek podávať s opatrnosťou.
U starších pacientov sa má liek podávať s opatrnosťou.
Pacienti so srdcovým zlyhaním majú byť liečení s opatrnosťou.

Liek je kontraindikovaný u pacientov s hypotenziou.
Amlodipín môže mať malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Počas liečby je potrebné vyhýbať sa konzumácii grapefruitového džúsu a grapefruitu.

Ďaľšie osobitné upozornenia nájdete v SPC (časť 4.4)

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ihneď navštívte vášho lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich, veľmi zriedkavých, závažných vedľajších účinkov po užití tohto lieku.
Náhly sipot, bolesť na hrudi, dýchavičnosť alebo ť ... viac >

Účinné látky

amlodipín

Indikačná skupina

83 - Vazodilatanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 60