Mohlo by vás zaujímať

Telviran 5 %
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
46/0239/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
14759
Názov produktu podľa ŠÚKL
Telviran 5 % crm der 1x2 g (tuba Al)
Aplikačná forma
CRM DER - Dermálny krém
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 5,56 €
Kde kúpiť

Popis a určenie

Telviran je dermálny (kožný) krém, ktorý obsahuje liečivo aciklovir. Patrí do skupiny liekov proti vírusovým infekciám.
Používa sa na liečbu kožných prejavov infekcie vírusom Herpes simplex. Môže sa používať buď na pery, v okolí pier alebo na kožu pohlavných orgánov. Liek je vhodný na liečbu aj pri prvom výskyte infekcie aj pri opakovanej infekcii.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu, vlasy, nechty, alebo sliznice).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Krém sa aplikuje hneď pri prvých prejavoch alebo príznakoch infekcie na postihnuté miesto 1x za 4 hodiny, najviac 5x denne.
Trvanie liečby: 5-10 dní, do vyliečenia lézie. Ak pretrvávajú príznaky aj po 10 dňoch liečby, je nutné kontaktovať lekára.

Spôsob použitia

Krém sa môže používať len na kožu (dermálne použitie). Nanáša sa v tenkej vrstve na infikované oblasti. Pred ošetrením postihnutej oblasti a po ňom sa vždy umyjú ruky. Postihnutej oblasti sa netreba dotýkať ani ju utierať uterákom, zabráni sa tak zhoršeniu a šíreniu infekcie.

Upozornenie

Liek možno použiť v tehotenstve v prípade, ak potenciálne prínosy prevyšujú možnosť neznámych rizík.
Krém sa neodporúča používať na sliznice, napr. do úst, očí alebo do pošvy, lebo môže vyvolať podráždenie. Najmä treba dať pozor, aby sa krém náhodou nedostal do očí.
Obsahuje propylénglykol a cetylalkohol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte krém Telviran používať a okamžite vyhľadajte lekára:
- vyrážky, svrbenie alebo žihľavka na pokožke,
- opuch tváre, pie ... viac >

Účinné látky

aciklovir

Indikačná skupina

46 - Dermatologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60