Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 80 mg/12,5 mg tbl obd (blis.Al/Al) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,77 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,43 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,34 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 1,43 € (0,0 %) 4,34 € (0,0 %)
04/24 1,43 € (0,0 %) 4,34 € (0,0 %)
03/24 1,43 € (0,0 %) 4,34 € (0,0 %)
02/24 1,43 € 4,34 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0216/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5431A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 80 mg/12,5 mg tbl obd 28x80 mg/12,5 mg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
TBL OBD - Obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje kombináciu 2 liečiv, ktoré pomáhajú kontrolovať vysoký krvný tlak:

  • telmisartan patrí do skupiny liekov nazývaných antagonisty receptora angiotenzínu II. Bráni účinku angiotenzínu II, ktorý sa tvorí v tele a spôsobuje zužovanie krvných ciev.
  • hydrochlórtiazid patrí do skupiny liečiv nazývaných tiazidové diuretiká. Zvyšuje tvorbu moču, čo vedie k zníženiu krvného tlaku.

Liek sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (esenciálna hypertenzia) u dospelých pacientov, ktorých vysoký krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný používaním samotného telmisartanu alebo boli predtým stabilizovaní telmisartanom a hydrochlorotiazidom podávanými samostatne.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pred zmenou na fixnú kombináciu dávok sa odporúča individuálna titrácia dávky každej z 2 zložiek. Keď je to klinicky vhodné, možno zvážiť priamy prechod z monoterapie na fixnú kombináciu.

Dospelí
Odporúčaná dávka je 1 tableta 1x denne. 

Pacienti s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene
Dávka nemá prekročiť 40 mg telmisartanu/12,5 mg hydrochlorotiazidu 1x denne.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v celku, nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Tablety sa užívajú 1x denne v približne rovnakom čase.
Tablety sa majú pre ich hygroskopické vlastnosti uchovávať v uzavretom blistri a majú sa z neho vyberať krátko pred podaním.

Upozornenie

Liek sa neodporúča užívať počas 1. trimestra tehotenstva. Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra tehotenstva.
Liek sa neodporúča užívať počas dojčenia.
Liek sa neodporúča u detí a dospievajúcich do 18 rokov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene a/alebo ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min).
Liek sa má u pacientov s poruchou funkcie pečene podávať s opatrnosťou. 
Liek je kontraindikovaný u pacientov s cholestázou alebo s obštrukčnými poruchami žlčových ciest. 
Liek je kontraindikovaný pri odolnej hypokalémii alebo hyperkalciémii. 
U pacientov s diabetickou nefropatiou sa nemajú súbežne používať inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II.
Liek sa má u pacientov s aortálnou alebo mitrálnou stenózou alebo obštrukčnou hypertrofickou kardiomyopatiou podávať s osobitnou opatrnosťou.
Súbežné používanie tohto lieku s liekmi obsahujúcimi aliskirén je kontraindikované u pacientov s diabetom mellitus alebo poruchou funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2). 
Liek môže spôsobiť fotosenzitívne reakcie (frekvencia neznáma).
Počas liečby majú pacienti obmedziť vystavovanie sa slnečnému svetlu a UV lúčom a používať primeranú ochranu pred slnečným žiarením.
Nepiť alkohol.
Liek môže mať vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri užívaní sa môže vyskytnúť závrat alebo ospalosť (časté, ≥ 1/100 až < 1/10)
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné a môžu si vyžadovať okamžitú lekársku starostlivosť:
Ak máte ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, okamžite vyhľadajte svojho lekára:
- Sepsa* (č ... viac >

Účinné látky

hydrochlorotiazid, telmisartan

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24