Teldipin 40 mg/10 mg tablety tbl (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,71 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,33 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,38 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/22 3,33 € (0,0 %) 2,38 € (0,0 %)
06/22 3,33 € (0,0 %) 2,38 € (0,0 %)
05/22 3,33 € (0,0 %) 2,38 € (0,0 %)
04/22 3,33 € 2,38 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Teldipin 40 mg/10 mg tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0512/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2026C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Teldipin 40 mg/10 mg tablety tbl 28x40 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá nazývané telmisartan a amlodipín. Obe tieto zložky pomáhajú kontrolovať vysoký krvný tlak:

  • Telmisartan patrí do skupiny liečiv známej ako antagonisty receptorov angiotenzínu II.
  • Amlodipín patrí do skupiny liečiv nazývaných “blokátory vápnikového kanála”.

Účinky oboch týchto liečiv spolu zabraňujú zužovaniu krvných ciev, takže krvné cievy sa uvoľnia a krvný tlak sa zníži.

Liek sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) u pacientov, ktorí už užívajú telmisartan a amlodipín v tých istých dávkach, namiesto užívania dvoch liekov oddelene.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka je 1 tableta denne. Maximálna denná dávka amlodipínu je 10 mg a maximálna denná dávka telmisartanu je 80 mg.

Fixná kombinácia dávok nie je vhodná na začiatočnú liečbu. Pred zmenou liečby na tento liek majú byť pacienti kontrolovaní stabilnými dávkami jednotlivých zložiek užívanými v rovnakom čase. Dávka lieku má byť určená na základe dávok jednotlivých zložiek kombinácie užívaných v čase zmeny liečby.

Pacienti s poruchou funkcie pečenie:
Dávkovanie telmisartanu u pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene nemá prekročiť 40 mg 1x denne. Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene (pozri SPC časť 4.3).

Spôsob použitia

Tableta sa má užiť 1x denne, každý deň v rovnakom čase. Tableta sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla. Tablety sa majú prehltnúť a zapiť dostatočným množstvom vody alebo iným nealkoholickým nápojom. Podávanie s grapefruitom alebo grapefruitovým džúsom sa neodporúča.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v 2. a 3. trimestri tehotenstva. Neodporúča sa počas 1. trimestra tehotenstva.
Liek sa neodporúča počas dojčenia, vhodnejšie je používať alternatívnu liečbu s lepšie preukázaným profilom bezpečnosti počas dojčenia.
Liek sa nemá podávať deťom a dospievajúcim do 18 rokov. Bezpečnosť a účinnosť neboli doteraz stanovené.
Odporúča sa zvýšená opatrnosť u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek alebo s hemodialýzou, pretože amlodipín ani telmisartan nie sú dialyzovateľné.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene. Telmisartan sa nemá podávať pacientom s cholestázou, obštrukčnými žlčovými poruchami alebo ťažkou poruchou funkcie pečene.
Objemová a/alebo sodíková deplécia sa má upraviť ešte pred podávaním telmisartanu.
U diabetických pacientov liečených inzulínom sa pri liečbe telmisartanom môže objaviť hypoglykémia. Preto sa má u týchto pacientov zvážiť sledovanie glukózy v krvi; môže byť potrebná úprava dávky inzulínu alebo antidiabetík, ak je to indikované.
Liek sa má používať s opatrnosťou u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním.
Liek má mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Konzumácia alkoholu sa neodporúča (môže zosilniť antihypertenzívny účinok a viesť k hypotenzii).
Liek obsahuje laktózu a sorbitol.
Ďaľšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné a môžu vyžadovať okamžitú lekársku pomoc:
Ak máte ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, okamžite vyhľadajte svojho lekára:
Sepsa* (často nazývaná „otrav ... viac >

Účinné látky

amlodipín, telmisartan

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36