Tamsulosin-Teva 0,4 mg cps mdd 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,03 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,06 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,97 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/20 1,06 € (0,0 %) 2,97 € (0,0 %)
09/20 1,06 € (0,0 %) 2,97 € (0,0 %)
08/20 1,06 € (0,0 %) 2,97 € (0,0 %)
07/20 1,06 € 2,97 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. URO
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Tamsulosin-Teva 0,4 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
77/0442/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
95369
Názov produktu podľa ŠÚKL
Tamsulosin-Teva 0,4 mg cps mdd 30x0,4 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Aplikačná forma
CPS MDD - Tvrdá kapsula s riadeným uvoľňovaním
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liečivom v lieku je tamsulozín. Je selektívny antagonista alfa-adrenergného receptora. Znižuje napätie hladkých svalov prostaty a močovej rúry, čím umožňuje ľahšie prúdenie moču močovou rúrou a uľahčuje močenie. Okrem toho odstraňuje nutkavé pocity močiť.

Liek sa používa u mužov na liečbu ťažkostí v oblasti dolných močových ciest, ktoré súvisia so zväčšenou prostatou (benígna hyperplázia prostaty). Tieto ťažkosti môžu zahŕňať ťažkosti s močením (slabý prúd), kvapkanie, časté nutkanie močiť v noci ako aj počas dňa.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva krátko po jedle.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok nie je určený pre ženy.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 kapsula 1x denne

Liečba je dlhodobá.

Spôsob použitia

Kapsula sa má užiť po raňajkách alebo po prvom jedle dňa. Kapsulu je potrebné prehltnúť v celku - nesmie sa rozdrviť ani požuť, pretože by to narušilo predĺžené uvoľňovanie liečiva.

Upozornenie

Liek nie je určený na používanie u žien.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí mladších ako 18 rokov sa doteraz nestanovili.
Liek je kontraindikovaný pri závažnej insuficiencii pečene.
Liek je kontraindikovaný pri ortostatickej hypotenzii (zníženého tlaku krvi pri zmene polohy - pri sadaní si alebo vstávaní) v anamnéze.
Pri liečbe pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (hodnota klírensu kreatinínu nižšia ako 10 ml/min) sa má pristupovať opatrne, pretože u týchto pacientov vplyv lieku nebol skúmaný.
Po uvedení lieku na trh boli hlásené prípady poruchy ejakulácie, retrográdnej ejakulácie a zlyhania ejakulácie.
Pacienti si majú byť vedomí toho, že sa môže objaviť závrat, čo môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Blister sa má uchovávať v pôvodnom obale a obal udržiavať dôkladne uzatvorený.
Ďaľšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať kapsuly a bezodkladne informujte svojho lekára, alebo choďte na oddelenie pohotovosti najbližšej nemocnice, ak sa u vás objaví:
alergická reakcia (opuch pier, tváre alebo krku spôso ... viac >

Účinné látky

tamsulozín

Indikačná skupina

77 - Sympatolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36