Tamayra 5 mg/5 mg tvrdé kapsuly cps dur (blis.PA/Al/PVC/Al) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,17 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,45 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,72 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/23 0,45 € (0,0 %) 2,72 € (0,0 %)
09/23 0,45 € (0,0 %) 2,72 € (0,0 %)
08/23 0,45 € (0,0 %) 2,72 € (0,0 %)
07/23 0,45 € 2,72 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Tamayra 5 mg/5 mg tvrdé kapsuly
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0399/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0854C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Tamayra 5 mg/5 mg tvrdé kapsuly cps dur 28x5 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula
Držiteľ rozhodnutia
Dodávatelia

Popis a určenie

Tamayra obsahuje dve liečivá: ramipril a amlodipín. Ramipril patrí do skupiny liekov, ktorá sa nazýva inhibítory ACE (inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín). Amlodipín patrí do skupiny liekov, ktorá sa nazýva blokátory vápnikového kanála.
Liek sa používa na liečbu hypertenzie (vysokého krvného tlaku) u pacientov, ktorých krvný tlak je dostatočne upravený amlodipínom a ramiprilom podávaných súbežne v rovnakých dávkach ako v kombinovanom lieku, ale ako samostatné lieky.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka je 1 kapsula 1x denne. Maximálna denná dávka je 1 kapsula 10 mg/10 mg.
Fixná kombinácia nie je vhodná na začatie liečby. Ak je potrebné prispôsobiť dávkovanie, tak len s použitím monokomponentného lieku a po nastavení na vhodnú dávku je možné prejsť na fixnú kombináciu.

Pacienti s poruchou funkcie pečene: Maximálna denná dávka je 2,5 mg ramiprilu.
Dávka sa má určiť s opatrnosťou a má sa začať na dolnej hranici rozsahu dávkovania. Liečba amlodipínom sa má začať s najnižšou dávkou a titrovať pomaly.

Starší pacienti: U starších pacientov je odporúčaná nižšia počiatočná dávka a pri zvyšovaní dávky sa odporúča opatrnosť.

Spôsob použitia

Kapsuly sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, každý deň v rovnakom čase a nezávisle od jedla. Kapsuly sa prehĺtajú celé, nesmú sa žuvať ani drviť. Zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny (napr. čistej vody). Nemajú sa zapíjať grapefruitovou šťavou.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra tehotenstva, použitie lieku počas 1. trimestra sa neodporúča.
Použitie lieku počas dojčenia sa neodporúča.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí nebola stanovená.
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Počas liečby sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky (závraty, bolesť hlavy, únava), ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Opatrnosť je potrebná najmä na začiatku liečby.
Veľmi zriedkavo sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (<1/10 000).
Počas liečby je potrebné vyhýbať sa konzumácii grapefruitového džúsu.
Počas liečby vysokého krvného tlaku sa neodporúča konzumácia alkoholu.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať Tamayru a vyhľadajte ihneď svojho lekára, ak spozorujete akýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov – môžete naliehavo potrebovať pomoc lekára:
Opuch tváre, pier alebo ... viac >

Účinné látky

amlodipín, ramipril

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36