Tadard 20 mg tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al)1x8 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Tadard 20 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0156/20-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5054D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Tadard 20 mg tbl flm 8x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo tadalafil, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory fosfodiesterázy typu 5.  Používa sa na liečbu dospelých mužov s erektilnou dysfunkciou.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok nie je určený pre ženy.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Erektilná dysfunkcia u dospelých mužov

Odporúčaná dávka lieku je: 10 mg pred očakávanou sexuálnou aktivitou, najviac 1x denne. Dávka 20 mg (1 tableta) sa môže vyskúšať u pacientov, u ktorých tadalafil v dávke 10 mg nevedie k očakávanému účinku. Liek sa môže užiť najmenej 30 minút pred sexuálnou aktivitou.

U pacientov, u ktorých sa predpokladá časté užívanie lieku (aspoň 2x týždenne), môže byť vhodné zvážiť dávkovanie 5 mg 1x denne približne v rovnakom čase, na základe rozhodnutia pacienta a zváženia lekára. Dávku je možné znížiť na 2,5 mg 1x denne podľa individuálnej znášanlivosti.

Benígna hyperplázia prostaty u dospelých mužov

Odporúčaná dávka lieku je 5 mg, ktorá sa užíva každý deň približne v rovnakom čase. U pacientov, ktorí netolerujú dávku 5 mg pri liečbe benígnej hyperplázie prostaty, sa má zvážiť alternatívna liečba, pretože účinnosť tadalafilu v dávke 2,5 mg v liečbe benígnej hyperplázie prosty sa nepreukázala.

Muži s poruchou funkcie obličiek
Pacientom so závažnou poruchou funkcie obličiek pri liečbe podľa potreby sa odporúča maximálna dávka 10 mg.
Dávkovanie lieku 1x denne 2,5 mg alebo 5 mg sa u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek v liečbe erektilnej dysfunkcie alebo benígnej hyperplázie prostaty neodporúča.

Muži s poruchou funkcie pečene
O podávaní vyšších dávok lieku ako 10 mg pacientom s poruchou funkcie pečene nie sú dostupné žiadne údaje, preto v prípade predpísania lieku, má lekár individuálne a dôsledne zvážiť pomer prínosu a rizika.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú vždy celé, aspoň 30 minút pred plánovanou pohlavnou aktivitou, nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny (nezapíjať grapefruitovou šťavou).

Upozornenie

Na dosiahnutie účinku tadalafilu je potrebná sexuálna stimulácia. 
Liek nie je určený na použitie u žien.
Použitie lieku sa netýka detí ani dospievajúcich v indikácii liečby erektilnej dysfunkcie.
Pacienti, u ktorých trvá erekcia 4 hodiny a viac, musia okamžite vyhľadať lekára.
Liek je kontraindikovaný u pacientov užívajúcich organické nitráty v akejkoľvek forme.
Liek sa nesmie používať u mužov so srdcovým ochorením, pre ktorých sa sexuálna aktivita neodporúča.
V prípade náhlej poruchy zraku alebo sluchu je nutné liek ihneď vysadiť a poradiť sa s lekárom.
Pred vedením motorových vozidiel alebo používaním strojov majú pacienti poznať svoju reakciu na liek.
Odporúča sa vyvarovať nadmernému pitiu alkoholu.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Tieto účinky sú obvykle mierneho až stredne závažného charakteru.
Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte tento liek užívať a okamžite vyhľadajte lekársku p ... viac >

Účinné látky

tadalafil

Indikačná skupina

83 - Vazodilatanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36