TADALAFIL XANTIS 5 mg tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x28 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

TADALAFIL XANTIS 5 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0392/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3121D
Názov produktu podľa ŠÚKL
TADALAFIL XANTIS 5 mg tbl flm 28x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo tadalafil, ktoré patrí do skupiny látok nazývaných inhibítory fosfodiesterázy typu 5. Po pohlavnej stimulácii uvoľňuje hladkú svalovinu ciev penisu, umožňuje vtok krvi do jeho tkanív a tým zlepšuje erektilnú funkciu.

Liek je určený na liečbu dospelých mužov s erektilnou dysfunkciou.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok nie je určený pre ženy.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí muži
Odporúčaná dávka je 10 mg, užitá pred očakávanou pohlavnou aktivitou. U pacientov, u ktorých tadalafil v dávke 10 mg nevedie k očakávanému účinku, sa môže použiť dávka 20 mg. Maximálne dávkovanie je 1x denne. Dávka 10 mg a 20 mg je určená na podanie pred očakávanou sexuálnou aktivitou a neodporúča sa na trvalé každodenné užívanie.
U pacientov, u ktorých sa predpokladá časté užívanie lieku (t.j. aspoň 2x týždenne), je vhodné zvážiť dávkovanie s najnižšou možnou dávkou (5 mg alebo 2,5 mg) 1x denne v približne rovnakom čase.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek je maximálna odporúčaná dávka 10 mg pri vyžiadanej liečbe.

Pacienti s poruchou funkcie pečene
Odporúčaná dávka je 10 mg, podaná pred očakávanou pohlavnou aktivitou. U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene pečene (trieda C Childovej-Pughovej klasifikácie) lekár zváži pomer prospechu a rizika liečby, rovnako ako aj pri potrebe kontinuálneho podávania lieku.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú vždy celé aspoň 30 minút pred plánovanou pohlavnou aktivitou, nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny (nezapíjať grapefruitovou šťavou).

Upozornenie

Na dosiahnutie účinku tadalafilu je potrebná sexuálna stimulácia. 
Liek nie je určený na použitie u žien.
Použitie lieku sa netýka detí ani dospievajúcich v indikácii liečby erektilnej dysfunkcie.
Pacienti, u ktorých trvá erekcia 4 hodiny a viac, musia okamžite vyhľadať lekára.
Liek je kontraindikovaný u pacientov užívajúcich organické nitráty v akejkoľvek forme.
Liek sa nesmie používať u mužov so srdcovým ochorením, pre ktorých sa sexuálna aktivita neodporúča.
V prípade náhlej poruchy zraku alebo sluchu je nutné liek ihneď vysadiť a poradiť sa s lekárom.
Pred vedením motorových vozidiel alebo používaním strojov majú pacienti poznať svoju reakciu na liek.
Odporúča sa vyvarovať nadmernému pitiu alkoholu.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Tieto účinky sú obyčajne mierne až stredne závažné.
Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte tento liek užívať a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc:
alergické ... viac >

Účinné látky

tadalafil

Indikačná skupina

83 - Vazodilatanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36