Tadalafil Mylan 5 mg tbl flm (PVC/PE/PVDC/Al) 1x28 ks

Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/14/961/013
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4044B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Tadalafil Mylan 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x5 mg (PVC/PE/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo tadalafil, ktoré patrí do skupiny liečiv nazývaných inhibítory fosfodiesterázy typu 5 (PDE5).

Používa sa na liečenie dospelých mužov s:

  • erektilnou dysfunkciou (stav, keď muž nevie dosiahnuť a udržať dostatočnú erekciu na pohlavnú aktivitu). Liek uvoľňuje hladkú svalovinu ciev v penise a umožňuje vtok krvi do jeho tkanív, čo spôsobuje zlepšenie erektilnej funkcie. Nepôsobí bez pohlavnej stimulácie.
  • príznakmi benígnej hyperplázie prostaty (nezhubné zväčšenie prostaty). K príznakom patria problémy so začatím močenia, pocit neúplného vyprázdnenia močového mechúra a častejšia potreba močiť, dokonca aj v noci. Liek zlepšuje prítok krvi do prostaty a močového mechúra a uvoľňuje ich svalstvo, čo môže zlepšovať príznaky nezhubného zväčšenia prostaty. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok nie je určený pre ženy.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

EREKTILNÁ DYSFUNKCIA
Liek je určený na užívanie pred očakávanou sexuálnou aktivitou a neodporúča sa na trvalé každodenné užívanie. Nesmie sa užívať častejšie ako 1x denne.
Dospelí
Odporúčaná dávka: 10 mg aspoň 30 minút pred očakávanou pohlavnou aktivitou. 
Dávku je možné zvýšiť na 20 mg. Maximálne dávkovanie je 1x denne. 
Liek môže byť stále účinný až po dobu 36 hodín po užití tablety.
Pacienti, u ktorých sa predpokladá časté užívanie lieku (aspoň 2x týždenne)
Odporúčaná dávka: 5 mg 1x denne v približne rovnakom čase.
Dávku je možné znížiť na 2,5 mg 1x denne podľa znášanlivosti pacienta.
Vhodnosť kontinuálneho používania 1x denne sa má pravidelne prehodnocovať.

BENÍGNA HYPERPLÁZIA PROSTATY (BHP)
Odporúčaná dávka: 5 mg 1x denne v približne rovnakom čase.
Pacienti, ktorí nie sú schopní tolerovať tadalafil 5 mg na liečbu BHP majú zvážiť alternatívnu liečbu.

DOSPELÍ LIEČENÍ NA OBE OCHORENIA (BHP aj erektilná dysfunkcia)
Odporúčaná dávka je 5 mg 1x denne.

Pacienti so závažnou poruchou funkcie obličiek
Maximálna odporúčaná dávka je 10 mg. Dávkovanie 2,5 alebo 5 mg 1x denne pri liečbe erektilnej dysfunkcie alebo BHP sa neodporúča

Pacienti s poruchou funkcie pečene
Pri liečbe erektilnej dysfunkcie je odporúčaná dávka 10 mg podaná pred očakávanou pohlavnou aktivitou.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú vždy celé, nezávisle od jedla a zapíjajú sa malým množstvom vody. Nezapíjať grapefruitovou šťavou. Pri erektilnej dysfunkcii sa má liek užiť aspoň 30 minút pred plánovanou pohlavnou aktivitou. Pri kontinuálnom podávaní (BHP) sa užíva každý deň približne v rovnakom čase.

Upozornenie

Na dosiahnutie účinku pri erektilnej dysfunkcii je potrebná sexuálna stimulácia. 
Liek nie je určený na použitie u žien.
Užívanie lieku v tehotenstve a v období dojčenia sa z preventívnych dôvodov neodporúča.
Použitie lieku sa netýka pediatrickej populácie v indikácii liečby erektilnej dysfunkcie.
Použitie 1x denne pri liečbe erektilnej dysfunkcie a benígnej hyperplázie prostaty sa nehodnotilo u pacientov s poruchou funkcie pečene. Lekár musí individuálne a dôsledne zvážiť pomer prínosu a rizika.
Liek sa nesmie používať u mužov so srdcovým ochorením, pre ktorých sa sexuálna aktivita neodporúča a u pacientov užívajúcich organické nitráty v akejkoľvek forme.
U pacientov užívajúcich silné inhibítory CYP3A4 je potrebná opatrnosť.
Ak erekcia trvá dlhšie ako 4 hodiny alebo v prípade náhleho zhoršenia či straty videnia alebo sluchu, má pacient ihneď vyhľadať lekársku pomoc.
Liek má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Alkohol znižuje schopnosť dosiahnuť erekciu a zvyšuje riziko vzniku závratu, je potrebné vyhnúť sa nadmernému požívaniu.
Grapefruitová šťava môže ovplyvniť účinok lieku (môže zvýšiť výskyt nežiaducich reakcií).
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Tieto účinky sú obyčajne mierneho až stredne ťažkého charakteru.
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte tento liek užívať a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc:
... viac >

Účinné látky

tadalafil

Indikačná skupina

83 - Vazodilatanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36