Tadalafil Mylan 20 mg filmom obalené tablety tbl flm (PVC/PE/PVDC/Al) 1x4 ks

Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/14/961/003
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4035B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Tadalafil Mylan 20 mg filmom obalené tablety tbl flm 4x20 mg (PVC/PE/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo tadalafil, ktoré patrí do skupiny látok nazývaných inhibítory fosfodiesterázy typu 5. Liek je určený na liečbu dospelých mužov s erektilnou dysfunkciou.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok nie je určený pre ženy.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí muži:

Odporúčaná dávka je 10 mg, užitá pred očakávanou pohlavnou aktivitou. U pacientov, u ktorých tadalafil v dávke 10 mg nevedie k očakávanému účinku, sa môže použiť dávka 20 mg. Liek sa môže užiť aspoň 30 minút pred pohlavnou aktivitou. Maximálne dávkovanie je 1x denne. Dávka 10 mg a 20 mg je určená na podanie pred očakávanou sexuálnou aktivitou a neodporúča sa na trvalé každodenné užívanie.
U pacientov, u ktorých sa predpokladá časté užívanie lieku (t.j. aspoň 2x týždenne), je vhodné zvážiť dávkovanie s najnižšou možnou dávkou (5 mg alebo 2,5 mg) 1x denne.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
U pacientov s ľahkou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávky. U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek je maximálna odporúčaná dávka 10 mg pri vyžiadanej liečbe.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
Odporúčaná dávka je 10 mg, podaná pred očakávanou pohlavnou aktivitou. U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene lekár zváži pomer prospechu a rizika liečby, rovnako ako aj pri potrebe kontinuálneho podávania lieku.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú vždy celé aspoň 30 minút pred plánovanou pohlavnou aktivitou, nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny (nezapíjať grapefruitovou šťavou).

Upozornenie

Na dosiahnutie účinku tadalafilu je potrebná sexuálna stimulácia. 
Liek nie je určený na použitie u žien.
Pacienti, u ktorých trvá erekcia 4 hodiny a viac, musia okamžite vyhľadať lekára.
Liek je kontraindikovaný u pacientov užívajúcich organické nitráty v akejkoľvek forme.
Liek sa nesmie používať u mužov so srdcovým ochorením, pre ktorých sa sexuálna aktivita neodporúča.
V prípade náhlej poruchy videnia je nutné liek ihneď vysadiť a poradiť sa s lekárom.
Odporúča sa vyvarovať nadmernému pitiu alkoholu.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Tieto účinky sú obyčajne mierneho až stredne ťažkého charakteru.
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte tento liek užívať a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc:
... viac >

Účinné látky

tadalafil

Indikačná skupina

83 - Vazodilatanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36