Tadalafil Aristo 20 mg tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x8 ks

Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0274/20-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6083D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Tadalafil Aristo 20 mg filmom obalené tablety tbl flm 8x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo tadalafil, ktoré patrí do skupiny látok nazývaných inhibítory fosfodiesterázy typu 5 (PDE5). Po pohlavnej stimulácii uvoľňuje hladkú svalovinu ciev v penise a umožňuje vtok krvi do jeho tkanív, čo spôsobí zlepšenie erektilnej funkcie. Liek nepôsobí bez pohlavnej stimulácie.

Používa sa u dospelých mužov s erektilnou dysfunkciou (stav, keď muž nevie dosiahnuť a udržať dostatočnú erekciu na pohlavnú aktivitu).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok nie je určený pre ženy.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek je určený na užívanie pred očakávanou sexuálnou aktivitou a neodporúča sa na trvalé každodenné užívanie.

Dospelí
Odporúčaná dávka: 10 mg aspoň 30 minút pred očakávanou pohlavnou aktivitou. Maximálne dávkovanie je 1x denne.
Dávku je možné zvýšiť na 20 mg. 
Liek môže byť stále účinný až po dobu 36 hodín po užití tablety.

Pacienti, u ktorých sa predpokladá časté užívanie lieku (aspoň 2x týždenne)
Odporúčaná dávka: 5 mg 1x denne v približne rovnakom čase.
Dávku je možné znížiť na 2,5 mg 1x denne podľa znášanlivosti pacienta.

Pacienti so závažnou poruchou funkcie obličiek
Maximálna odporúčaná dávka je 10 mg. Dávkovanie 1x denne sa neodporúča.

Spôsob použitia

Tableta sa užíva celá, bez ohľadu na príjem potravy a zapíja sa malým množstvom vody. Tableta sa užíva aspoň 30 minút pred sexuálnou aktivitou. Grapefruitová šťava môže ovplyvniť účinok tablety.
Tableta má deliacu ryhu a môže sa rozdeliť na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek sa neodporúča na trvalé každodenné užívanie.
Liek nie je indikovaný na použitie u žien.
Užívanie lieku v tehotenstve a v období dojčenia sa z preventívnych dôvodov neodporúča.
Použitie lieku sa netýka pediatrickej populácie v indikácii liečby erektilnej dysfunkcie.
Liek sa nesmie používať u mužov so srdcovým ochorením, pre ktorých sa sexuálna aktivita neodporúča a u pacientov užívajúcich organické nitráty.
U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene sú dostupné iba obmedzené klinické údaje.
U pacientov užívajúcich silné inhibítory CYP3A4 je potrebná opatrnosť.
Ak erekcia trvá dlhšie ako 4 hodiny alebo v prípade náhleho zhoršenia či straty videnia alebo sluchu, má pacient ihneď vyhľadať lekársku pomoc.
Liek má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Alkohol znižuje schopnosť dosiahnuť erekciu a zvyšuje riziko vzniku závratu, je potrebné vyhnúť sa nadmernému požívaniu.
Grapefruitová šťava môže ovplyvniť účinok lieku (môže zvýšiť výskyt nežiaducich reakcií).
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Tieto účinky sú obyčajne mierne až stredne závažné.
Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte tento liek užívať a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc:
alergické ... viac >

Účinné látky

tadalafil

Indikačná skupina

83 - Vazodilatanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36