Sutent 25 mg tvrdé kapsuly cps dur 25 mg (fľaša HDPE) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 1 241,81 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1 241,81 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/22 0,00 € (0,0 %) 1 241,81 € (0,0 %)
07/22 0,00 € (0,0 %) 1 241,81 € (0,0 %)
06/22 0,00 € (0,0 %) 1 241,81 € (0,0 %)
05/22 0,00 € 1 241,81 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. ÁNO
Preskrip. obmedz. ONK
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Sutent 25 mg tvrdé kapsuly
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/06/347/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
35916
Názov produktu podľa ŠÚKL
Sutent 25 mg tvrdé kapsuly cps dur 30x25 mg (fľ. HDPE)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo sunitinib, ktorý je inhibítorom proteínkinázy. Liek zabraňuje rastu a šíreniu rakovinových buniek. Liek sa používa na liečbu dospelých s nasledujúcimi druhmi rakoviny:

  • Gastrointestinálny stromálny tumor. Tento liek sa užíva, ak iný liek proti rakovine s účinnou látkou - imatinib už viac neúčinkuje, alebo sa nemôže užívať.
  • Metastatický karcinóm z obličkových buniek.
  • Pankreatické neuroendokrinné nádory, ktoré pokračujú v raste alebo sa nedajú odstrániť chirurgicky.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pre GIST a MRCC odporúčaná dávka lieku je 50 mg užívaná perorálne 1x denne počas štyroch po sebe nasledujúcich týždňov, po ktorých nasleduje dvojtýždňová prestávka v liečbe (schéma 4/2), aby sa zavŕšil kompletný šesťtýždňový cyklus.
Bližšie informácie ohľadom dávkovania pozri SPC časť 4.2.

Spôsob použitia

Liek je na perorálne podávanie. Môže sa užívať s jedlom alebo bez jedla.

Upozornenie

Liek sa má používať počas gravidity alebo u žien, ktoré nepoužívajú účinnú antikoncepciu iba v prípade, že potenciálny prínos prevyšuje potenciálne riziko pre plod.
Ak sa liek používa počas gravidity, alebo ak pacientka otehotnie počas liečby, musí byť oboznámená s možným rizikom pre plod.
Liek sa nemá používať počas dojčenia.
Liek môže ovplyvniť v malej miere pozornosť. 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Musíte okamžite kontaktovať svojho lekára, ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto závažných vedľajších účinkov (pozri tiež Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Sutent):
Problémy so srdcom. ... viac >

Účinné látky

sunitinib

Indikačná skupina

44 - Cytostatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36