Surgam Léčiva tbl 300 mg (blis. Al/PVC) 1x20 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Surgam Léčiva
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0185/91-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
96484
Názov produktu podľa ŠÚKL
Surgam Léčiva tbl 20x300 mg (blis. Al/PVC)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo kyselina tiaprofenová. Pôsobí protireumaticky, protizápalovo a proti bolesti.

Liek sa používa na liečbu akútnych a chronických reumatických ochorení pohybového ústrojenstva s postihnutím kĺbov a chrbtice a pri všetkých formách mimokĺbového reumatizmu, pri bolestivom postihnutí mäkkých tkanív – kostrové svalstvo, šľachy, väzy, úpony, pri bolestiach v chrbte, pri pooperačných zápaloch a bolestivých stavoch, pri poraneniach mäkkých tkanív, ako je vyvrtnutie a natiahnutie.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 31. 3. 2021.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Fajčenie sa neodporúča, môže prísť k zmene účinku lieku.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva krátko po jedle.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.
Podávanie deťom mladším ako 12 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti od 12 rokov: 1 tableta 2x denne. Dávka sa môže znížiť. Najmenšia jednotlivá dávka je ½ tablety, najmenšia denná dávka je 1 tableta (rozdelená do 2 jednotlivých dávok). Odstup medzi jednotlivými dávkami je najmenej 10 hodín.
Maximálna denná dávka je 2 tablety.

Pacienti s poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek: majú sa udržiavať, čo najnižšie dávky.

Doba podávania sa pohybuje podľa druhu ochorenia a štádia zápalu od niekoľkých dní po niekoľko týždňov, aj dlhšie.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, počas jedla alebo tesne po jedle a zapíjajú sa s vodou (nesmú sa zapíjať alkoholickým nápojom). Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na dve rovnaké dávky alebo slúži na uľahčenie podávania, tablety sa však nesmú hrýzť ani drviť.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v treťom trimestri tehotenstva. Počas prvého trimestra by sa liek nemal podávať a počas druhého trimestra nesmie byť podaný, pokiaľ to nie je celkom nevyhnutné.
Užívanie lieku v čase dojčenia sa neodporúča.
Inhibítory COX môžu spôsobiť zníženie ženskej plodnosti pôsobením na ovuláciu (reverzibilné, odznie po ukončení liečby).
Liek je kontraindikovaný u detí do 12 rokov.
U starších pacientov je vzhľadom na častejší výskyt nežiaducich reakcii potrebná zvýšená opatrnosť.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou pečeňovou alebo obličkovou nedostatočnosťou.
Liek je kontraindikovaný pri aktívnom alebo rekurentnom vrede/krvácaní, pri bronchiálnej astme v anamnéze a u pacientov so závažným zlyhávaním srdca.
Starostlivé zváženie je nevyhnutné urobiť i pred začatím dlhodobej liečby pacientov s rizikovými faktormi pre kardiovaskulárne ochorenia (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie).
Liek môže spôsobiť závrat a ospalosť, čo môže mať vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Počas užívania lieku sa môže vyskytnúť fotosenzitivita (frekvencia výskytu je neznáma).
Počas užívania lieku nie je vhodné fajčenie a pitie alkoholických nápojov.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)
· bolesť v hornej časti brucha
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
· cystitída (zápal močového mechúra)
· astma, obzvlášť u osôb alerg ... viac >

Účinné látky

kyselina tiaprofénová

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36