SULPIRID BELUPO 200 mg cps (liek.plast.) 1x24 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 6,70 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,80 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 5,90 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/23 0,80 € (0,0 %) 5,90 € (0,0 %)
11/23 0,80 € (0,0 %) 5,90 € (0,0 %)
10/23 0,80 € (0,0 %) 5,90 € (0,0 %)
09/23 0,80 € 5,90 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

SULPIRID BELUPO 200 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
68/0392/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
33145
Názov produktu podľa ŠÚKL
SULPIRID BELUPO 200 mg cps 24x200 mg (liek.PP)
Aplikačná forma
CPS - Kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje sulpirid. Používa sa na liečbu:

  • schizofrénie,
  • iných psychotických porúch (indukované psychotické stavy, stavy zmätenosti, schizoafektívne poruchy),
  • schizotypových porúch osobnosti,
  • ťažkých depresívnych porúch s psychotickými príznakmi,
  • závratu centrálneho pôvodu (vertebrobazilárna cirkulačná insuficiencia, vestibulárna neuritída),
  • závratu periférneho pôvodu (Ménierova choroba, poranenia hlavy, zápal stredného ucha).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Schizofrénia a iné psychotické stavy:
Odporúčaná dávka je 200-400 mg sulpiridu 2x denne.
Ak je to nevyhnutné, dávka sa môže zvýšiť na 1200 mg 2x denne.
Maximálna denná dávka je 2400 mg.
Negatívne príznaky psychóz reagujú lepšie na nižšie dávky sulpiridu, pozitívne príznaky na vyššie dávky sulpiridu.
Nižšie dávky sulpiridu sú účinnejšie počas prvej epizódy ochorenia u tých pacientov, ktorí doteraz neboli liečení, zatiaľ čo vyššie dávky sulpiridu sú nevyhnutné u pacientov so závažnou chronickou schizofréniou.

Závrat:
Odporúčaná dávka je 150-300 mg sulpiridu denne, rozdelených do viacerých dávok, pri ťažších stavoch sa môže dávka zvýšiť.

Pacienti so zníženou funkciou obličiek:
klírens kreatinínu 30-60 ml/min - dávka sulpiridu vo vzťahu k zvyčajnej dávke 70% - predĺženie intervalu medzi dávkami 1,5x
klírens kreatinínu 10-30 ml/min - dávka sulpiridu vo vzťahu k zvyčajnej dávke 50% - predĺženie intervalu medzi dávkami 2x
klírens kreatinínu <10 ml/min - dávka sulpiridu vo vzťahu k zvyčajnej dávke 34% - predĺženie intervalu medzi dávkami 3x

Deti mladšie ako 14 rokov:
Ak to je nevyhnutné, po zvážení lekárom sa môže podávať dávka 3-5 mg/kg telesnej hmotnosti.

Starší pacienti:
Odporúča sa podať na začiatku liečby dávky znížené o 25-50% ako prevencia vzniku nežiadúcich účinkov.

Spôsob použitia

Kapsuly sa užívajú vcelku pred jedlom v pravidelných časových odstupoch. Ak sa po aplikácii lieku vyskytuje nespavosť, je potrebné vyhnúť sa užívaniu lieku neskoro večer pred spaním.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva po zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa.
Liek sa počas dojčenia neodporúča.
Liek sa má používať opatrne u pacientov s epilepsiou, s kardiovaskulárnym ochorením, s hypertenziou.
Nepiť alkohol.
Liek ovplyvňuje pozornosť, počas liečby sa nemá viesť motorové vozidlo ani obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Sulpirid Belupo 200 mg je dobre znášaný a spôsobuje nižší výskyt nežiaducich účinkov ako iné lieky podobného účinku.
Počas užívania Sulpiridu Belupo 200 mg sa môžu objaviť nežiaduce účinky na endokr ... viac >

Účinné látky

sulpirid

Indikačná skupina

68 - Antipsychotiká (neuroleptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 48