Striverdi Respimat sol ihl (1x náplň PE/PP/60 vstrekov+1x opakovane použ.inhalátor) 1x1 set

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 28,28 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,13 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 27,15 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/20 1,13 € (0,0 %) 27,15 € (0,0 %)
05/20 1,13 € (0,0 %) 27,15 € (0,0 %)
04/20 1,13 € (0,0 %) 27,15 € (0,0 %)
03/20 1,13 € 27,15 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. TRN
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Striverdi Respimat
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
14/0394/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0880D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Striverdi Respimat sol ihl 1x60 vstrekov (1xnáplň PE/PP+1 opakovane použ.inhalátor)
Aplikačná forma
SOL IHL - Inhalačný roztok

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo olodaterol, čo je dlhodobo pôsobiace bronchodilatans (dlhodobo pôsobiaci beta2-agonista), ktoré pomáha rozširovať dýchacie cesty a umožňuje ľahšie vdychovanie a vydychovanie vzduchu pľúcami.

Liek pomáha ľahšie dýchať ľuďom, ktorí majú chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (CHOCHP), čo je dlhodobé pľúcne ochorenie, ktoré zapríčiňuje dýchavičnosť a kašeľ.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok je určený na inhaláciu do pľúc (techniku inhalácie vám vysvetlí váš lekárnik).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: 2 inhalácie (vstreky) 1x denne, vždy v rovnakom čase.
Liek je určený na dlhodobé používanie.

Spôsob použitia

Liek je určený na inhalačné použitie, pravidelne každý deň v rovnakom čase. Náplň môže byť vložená a použitá len s inhalátorom Respimat. Podrobný návod na použitie lieku je popísaný v PIL časť Návod na použitie.
Inhalátor sa nasmeruje na zadnú stranu hrdla, perami sa zovrie náustok. Pri hlbokom nádychu ústami sa stlačí tlačidlo na uvoľnenie dávky. Dych sa potom zadrží na 10 sekúnd (alebo ako je to možné). Po aplikácii lieku sa inhalátor utrie vlhkou handričkou.

Upozornenie

Užívanie lieku sa počas tehotenstva neodporúča.
U dojčiacich žien musí lekár rozhodnúť, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť/prerušiť liečbu.
V pediatrickej populácii (do 18 rokov) neexistuje žiadne náležité použitie lieku.
U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene nie sú dostupné údaje o používaní lieku.
U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek sú dostupné obmedzené skúsenosti s používaním lieku.
Liek sa nemá používať pri astme. Účinnosť a bezpečnosť lieku pri astme sa neskúmala.
Počas užívania lieku sa môže vyskytnúť závrat. V takom prípade sa neodporúča viesť motorové vozidlo.
Čas použiteľnosti náplne po 1. otvorení je 3 mesiace a použiteľnosť inhalátora po 1. otvorení je 1 rok.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

olodaterol

Indikačná skupina

14 - Bronchodilatanciá, antiastmatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36