Strepfen Sprej 8,75 mg aer ors (fľ.HDPE) 1x15 ml

Mohlo by vás zaujímať

Strepfen Sprej 8,75 mg
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
69/0341/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1636B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Strepfen Sprej 8,75 mg orálna roztoková aerodisperzia aer ors 1x15 ml (fľ.HDPE)
Aplikačná forma
AER ORS - Orálna roztoková aerodisperzia
Cena: od 7,50 €

Popis a určenie

Liečivo je flurbiprofen. Flurbiprofen patrí do skupiny liečiv nazývaných nesteroidné protizápalové lieky (NSAIDs = non-steroidal anti-inflammatory drugs). Tieto lieky účinkujú tak, že menia spôsob, akým telo reaguje na bolesť, opuch a vysokú teplotu.

Liek sa používa na krátkodobé zmiernenie príznakov sprevádzajúcich bolesť v hrdle, ako sú škriabanie v hrdle, bolesť, ťažkosti s prehĺtaním a opuch.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je určený na cmúľanie, vstrekuje sa pod jazyk, umiestňuje sa na vnútornú stranu líca, alebo sa nechá iba voľne rozplynúť pod jazykom. O presnom použití je vhodné sa poradiť so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: 1 dávka predstavuje 3 vstreknutia každých 3-6 hodín, maximálne však 5x za deň.

Neužívať dvojnásobnú dávku, aby sa nahradila vynechaná dávka.

Tento liek je určený na symptomatickú liečbu a nesmie sa užívať dlhodobo, nepretržite alebo opakovane.
Liek sa nemá používať dlhšie ako 3 dni, pokiaľ lekár nepovie inak.

Spôsob použitia

Pred prvým použitím alebo po dlhšom skladovaní je potrebné aktivovať pumpičku a uistiť, že sprej vytvára jemnú, konzistentnú hmlu.
Pred 1. použitím sa nasmeruje tryska od seba a vystrekne sa minimálne 4x, pokým sa neobjaví jemná, konzistentná hmla. 
Ak sa liek dlhšie nepoužíva, nasmeruje sa tryska od seba a vystrekne sa minimálne 1-krát, aby sa vytvorila jemná, konzistentná hmla.

Liek sa má vstreknúť dozadu do hrdla. Pri aplikácii spreja sa pacient nenadychuje.

Upozornenie

Liek sa nemá užívať počas 1. a 2. trimestra tehotenstva.
Liek je kontraindikovaný počas 3. trimestra tehotenstva.
Liek sa počas dojčenia neodporúča.
Liek je kontraindikovaný pre deti mladšie ako 18 rokov.
Všeobecné odporúčanie pre dávkovanie u starších pacientov nie je možné poskytnúť, nakoľko existujú iba obmedzené skúsenosti.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažným zlyhávaním srdca, pečene a/alebo obličiek, u pacientov s krvácavými stavmi, aktívnym peptickým vredom.
Liek je kontraindikovaný u pacientov precitlivených na kyselinu acetylsalicylovú alebo iné NSAID.

Liek obsahuje vonnú zmes s citralom, d-limonénom, eugenolom a linalolom (obsiahnuté v arómach). Tieto látky môžu spôsobiť alergické reakcie.
Počas vstreknutia sa nesmie súčasne vdychovať vzduch.
Pri podráždení v dutine ústnej sa má liečba flurbiprofenom ukončiť.
Nekonzumovať alkohol, pretože to môže spôsobiť krvácanie v žalúdku alebo v črevách.

Ak sa vyskytnú závažné formy kožných reakcií, a prejavy anafylaktického šoku, ako sú opuch tváre, pier alebo jazyka spôsobujúce ťažkosti s dýchaním, búšenie srdca liek treba ihneď prestať podávať a okamžite kontaktovať lekára.
Ak sa po aplikácii lieku vyskytne závrat, ospalosť, poruchy videnia, neodporúča sa viesť vozidlo ani obsluhovať stroje.
Liek obsahuje metylparabén (E 218) propylparabén (E 216) a aróma propylénglykol (E 1520), ktoré môžu vyvolať alergickú reakciu.
Po 1. otvorení sa má liek spotrebovať do 6 mesiacov.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj Strepfen Sprej 8,75 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
PRESTAŇTE POUŽÍVAŤ tento liek a okamžite kontaktujte lekára, ak zaznamenáte:
- závažné formy kožných reakcií, ako bulózne reakcie vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxicke ... viac >

Účinné látky

flurbiprofén

Indikačná skupina

69 - Otorinolaringologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24