STODAL sir (fľ.skl.hnedá bez poistky proti kvapkaniu) 1x200 ml

Mohlo by vás zaujímať

STODAL
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
93/0700/92-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
60073
Názov produktu podľa ŠÚKL
STODAL sir 1x200 ml (fľ.skl.hnedá bez poistky proti kvapkaniu)
Aplikačná forma
SIR - Sirup
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Homeopatický liek, ktorý sa tradične používa na symptomatickú liečbu kašľa rôzneho pôvodu. Liek môžu užívať dospelí, dospievajúci a deti od 2 rokov.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 8. 12. 2022.
Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Liek je pripravený z homeopatických základov a je pripravený homeopatickým postupom (nemá klinické skúšky).
Podávanie deťom mladším ako 2 roky je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Deti od 2 do 11 rokov: 1 dávka (5 ml) pomocou priloženej odmerky 3 - 5x denne.

Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov: 1 dávka (15 ml) pomocou priloženej odmerky 3 - 5x denne.

Spôsob použitia

Dávka sirupu sa vypije. 

Upozornenie

Nie sú žiadne údaje o aplikácii počas tehotenstva a dojčenia.
Homeopatický liek je kontraindikovaný u deti do 2 rokov.
Nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroj
Sirup obsahuje sacharózu.
Sirup obsahuje etanol 96%. U detí mladších ako 12 rokov môže vyvolať pocit ospalosti. V dávkach navrhovaných pre deti do 11 rokov môže alkohol v tomto lieku meniť účinky ďalších liekov.
Obsahuje kyselinu benzoovú.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v te ... viac >

Účinné látky

červec nopálový (Coccus cacti) CH3, hubka omývacia (Spongia tosta) CH3, jamkatec pľúcny (Sticta pulmonaria) CH3, Polygala sirup, poniklec lúčny (Pulsatilla) CH6, posed biely (Bryonia) CH3, rosička okrúhlolistá (Drosera) - materská tinktúra, srdce (Myocarde) CH6, štiav kučeravý (Rumex crispus) CH6, Tolu sirup, uragoga pravá (Ipecacuanha) CH3, vínan antimonito-draselný (Antimonium tartaricum) CH6

Indikačná skupina

93 - Homeopatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60