STELARA sol iru 90 mg/1,0 ml (striek.skl.napln.) 1x1 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2 554,80 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 575,46 € +575,46 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1 979,34 € -575,46 € (-22,5 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
11/19 575,46 € (0,0 %) 1 979,34 € (0,0 %)
10/19 575,46 € (0,0 %) 1 979,34 € (-22,5 %)
09/19 0,00 € (0,0 %) 2 554,80 € (0,0 %)
08/19 0,00 € 2 554,80 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. ÁNO
Preskrip. obmedz. GIT
Spôsob úhrady AS - ambulantná, čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať


Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/08/494/004
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
87598
Názov produktu podľa ŠÚKL
STELARA 90 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke sol iru 1x1,0 ml/90 mg (striek.skl.napln.)
Aplikačná forma
SOL IRU - Injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov nazývaných imunosupresíva (lieky, ktoré utlmujú Váš imunitný systém). Liek obsahuje liečivo, ktoré sa volá ustekinumab, monoklonová protilátka. Monoklonové protilátky sú bielkoviny, ktoré rozpoznávajú a viažu sa na iné špecifické bielkoviny v tele.

Používa sa na liečbu stredne závažnej až závažnej ložiskovej formy psoriázy u dospelých pacientov, ktorí nemôžu používať alebo nereagujú na iné lieky a fototerapiu. Toto ochorenie spôsobuje zápal kože a nechtov. Liek zmierňuje zápal a iné známky tohto ochorenia. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Liek vo forme sterilného roztoku v 1 ml liekovke je určený na jedno použitie formou subkutánnej injekcie (pod kožu) do hornej časti stehna alebo do okolia brucha najmenej 5 cm od pupka (do tzv. vytvorenej kožnej riasy medzi palcom a ukazovákom). Miestom aplikácie by nemala byť koža postihnutá psoriázou. Ak injekciu podáva druhá osoba je možné ju aplikovať do hornej časť ramena alebo do sedacej časti. Liek sa aplikuje jednorázovo v 0. týždni, potom nasleduje ďalšia dávka v 4. týždni, následne sa liek podáva každých 12 týždňov. Liek sa neodporúča používať u detí mladších ako 18 rokov. Liek sa uchováva v chladničke pri teplote (2 °C – 8 °C). Pred aplikáciou sa nechá liekovka postáť približne pol hodinu pri izbovej teplote.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Závažné vedľajšie účinky
U niektorých pacientov sa môžu prejaviť vážne nežiaduce účinky, ktoré môžu potrebovať urgentnú liečbu.
Alergické reakcie – môžu potrebovať urgentnú liečbu. Ihneď vyhľadajte ... viac >

Účinné látky

ustekinumab (humanizovaná monoklonálna protilátka IgG1k)

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36