Staloral - Alternaria (400) začiatočná liečba, sol slg (fľ.skl.hnedá) 2x10 ml

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Staloral - Alternaria (400)
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0187/98-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3628D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Staloral sol slg 2x10 ml (fľ.skl.hnedá-začiatočná liečba)
Aplikačná forma
SOL SLG - Sublingválny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je roztok s obsahom alergénových extraktov. Liečba je určená na zvýšenie schopnosti organizmu odolávať alergénom, dôsledkom čoho je zníženie príznakov alergie.

Používa sa u dospelých a detí vo veku od 5 rokov na liečbu prejavov ako je kýchanie, výtok z nosa alebo svrbenie v nose, upchatý nos, svrbenie a slzenie očí alebo mierna alebo stredne závažná astma v dôsledku alergie sezónneho alebo celoročného charakteru.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok je určený na cmúľanie, vstrekuje sa pod jazyk, umiestňuje sa na vnútornú stranu líca, alebo sa nechá iba voľne rozplynúť pod jazykom. O presnom použití je vhodné sa poradiť so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Špecifická imunoterapia sa má začať čo najskôr po určení diagnózy. Liečba je oveľa účinnejšia, keď sa začne včas.

Dávkovanie sa vekom nemení, ale alergológ ho musí prispôsobiť špecifickej individuálnej reaktivite každého pacienta.

U sezónnych alergií sa odporúča začať liečbu pred začiatkom peľovej sezóny a pokračovať až do konca sezóny.
U trvalých alergií sa odporúča celoročné udržiavanie liečby.

Začiatočná (iniciálna) liečba: zvyšovanie dávky

Koncentrácia injekčnej liekovky 10 IR alebo IC/ml (Modré viečko)
1. deň → 1 vstrek = 2 IR alebo IC 
2. deň → 2 vstreky = 4 IR alebo IC 
3. deň → 3 vstreky = 6 IR alebo IC 
4. deň → 4 vstreky = 8 IR alebo IC 
5. deň → 5 vstrekov = 10 IR alebo IC 

Koncentrácia injekčnej liekovky 100 IR alebo IC/ml (Červené viečko)
6. deň → 1 vstrek = 20 IR alebo IC 
7. deň → 2 vstreky = 40 IR alebo IC 
8. deň → 3 vstreky = 60 IR alebo IC 
9. deň → 4 vstreky = 80 IR alebo IC 
10. deň → 5 vstrekov = 100 IR alebo IC 

Udržiavacia liečba: konštantná dávka
Buď denne: 100 IR alebo IC (5 vstrekov s koncentráciou injekčnej liekovky 100 IR /ml alebo IC /ml)
ALEBO
3x týždenne: 100 IR alebo IC (5 vstrekov s koncentráciou injekčnej liekovky 100 IR /ml alebo IC ml).
Odporúča sa denné podávanie.

Dĺžka liečby
Špecifická imunoterapia má pokračovať 3 až 5 rokov.
V prípade sezónnych alergií môže liečba trvať niekoľko sezón.

Dočasné prerušenie liečby
Pri prerušení liečby kratšej ako 1 týždeň sa odporúča pokračovať v liečbe na úrovni poslednej dávky.
Pri prerušení dlhšom ako 1 týždeň sa odporúča pokračovať v liečbe 1 vstrekom z posledne použitej injekčnej liekovky a zvýšiť dávku podľa začiatočnej schémy až do dosiahnutia udržiavacej dávky.

Spôsob použitia

Pred použitím je potrebné injekčnú liekovku pretrepať. Roztok sa odporúča užiť do prázdnych úst, bez jedla a nápoja, 1x počas dňa. 
Kvapky extraktu sa dávajú pod jazyk a nechajú sa pôsobiť pod jazykom 2 minúty, potom sa prehltnú. Deti majú kvapky užívať pod dohľadom dospelej osoby.
Po použití náustok treba vyčistiť.

Upozornenie

Liečbu majú predpisovať vyškolení lekári s praxou v alergénovej imunoterapii a po vykonaní príslušného kožného testu a/alebo po imunologickom krvnom vyšetrení.
Preventívnym opatrením je radšej sa vyhnúť iniciačnej liečbe počas tehotenstva. Ak dôjde ku tehotenstvu počas liečby, liečba môže pokračovať pod prísnym dohľadom lekára.
Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť/prerušiť liečbu sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.
Alergénová imunoterapia sa neodporúča u detí vo veku do 5 rokov.
Uchovávať v chladničke (2 °C - 8 °C). Injekčné liekovky sa musia prepravovať vo zvislej polohe a musia sa vložiť naspäť do chladničky čo najskôr.
Čas použiteľnosti po 1. otvorení: 30 dní.
Liek obsahuje chlorid sodný (sodík) a manitol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Počas liečby Staloralom budete vystavení látkam, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie v mieste podania a/alebo príznaky, ktoré môžu mať vplyv na celé telo. Tieto účinky sa môžu objaviť na začiatk ... viac >

Účinné látky

extrakty alergénov

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 18