Staloral 300 - Breza (615) udržiavacia liečba, sol slg (2x300 IR/ ml) 2x10 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 64,08 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 9,61 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 54,47 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 9,61 € (0,0 %) 54,47 € (0,0 %)
06/24 9,61 € (0,0 %) 54,47 € (0,0 %)
05/24 9,61 € (0,0 %) 54,47 € (0,0 %)
04/24 9,61 € 54,47 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ALG
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Staloral 300 - Breza (615)
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0469/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
95607
Názov produktu podľa ŠÚKL
Staloral 300 sol slg 2x10 ml (2x300 IR/ ml) (fľ.skl.hnedá-udržiavacia liečba)
Aplikačná forma
SOL SLG - Sublingválny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je zmes alergénových extraktov z peľov dreviny - Breza previsnutá (Betula pendula).
Používa sa na liečbu prejavov alergie, ako je kýchanie, nádcha alebo svrbenie v nose, upchatie nosovej sliznice, svrbenie a slzenie očí alebo mierna alebo stredne závažná astma v dôsledku alergie sezónnej alebo celoročnej povahy, u dospelých a detí vo veku od 5 rokov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva v dostatočnom odstupe od jedla - na prázdny žalúdok (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok je určený na cmúľanie, vstrekuje sa pod jazyk, umiestňuje sa na vnútornú stranu líca, alebo sa nechá iba voľne rozplynúť pod jazykom. O presnom použití je vhodné sa poradiť so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom mladším ako 5 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie nezávisí od veku, ale môže sa prispôsobiť špecifickej individuálnej reaktivite každého pacienta.

Udržiavacia liečba (konštantná dávka) sa podáva hneď po ukončení začiatočnej fázy liečby:
buď denne: 120 IR - 240 IR, čo zodpovedá 2-4 stlačeniam dávkovacej pumpy injekčnej liekovky s koncentráciou 300 IR/ml
alebo 3x týždenne: 240 IR, čo zodpovedá 4 stlačeniam dávkovacej pumpy injekčnej liekovky s koncentráciou 300 IR/ml.

Dĺžka liečby: Špecifická imunoterapia má pokračovať po dobu 3 až 5 rokov. U trvalých alergií sa odporúča celoročné udržiavanie liečby. U sezónnych alergií sa odporúča začať liečbu pred začiatkom peľovej sezóny a pokračovať až do konca sezóny. V prípade sezónnych alergií sa liečba môže opakovať počas niekoľkých sezón.

Dočasné prerušenie liečby: Pri prerušení menej ako 1 týždeň sa odporúča pokračovať v liečbe na úrovni poslednej dávky. Pri prerušení dlhšom ako 1 týždeň sa odporúča znovu pokračovať v liečbe použitím poslednej injekčnej liekovky a zvyšovať dávku podľa iniciačnej schémy (viď SPC časť 4.2) až po dosiahnutie udržiavacej dávky.

Spôsob použitia

Odporúča sa užiť liek do prázdnych úst, bez jedla a nápoja, 1x počas dňa.
Pred použitím liekovku pretrepať. Kvapky extraktu sa aplikujú stlačením dávkovacej pumpy, ktorú treba umiestniť priamo pod jazyk a stlačiť. Roztok sa nechá pôsobiť pod jazykom 2 minúty, potom sa má prehltnúť. Deti majú kvapky užívať pod dohľadom dospelej osoby. Po použití náustok treba vyčistiť.

Upozornenie

V prípade podávania lieku pripraveného pre konkrétneho pacienta sa musí pred podaním skontrolovať meno pacienta, zloženie, koncentrácia a čas použiteľnosti.
Počas tehotenstva je preventívnym opatrením radšej sa vyhnúť iniciačnej liečbe. Ak dôjde ku gravidite počas liečby, liečba môže pokračovať pod prísnym dohľadom lekára.
Nie je známe, či sa liek vylučuje do ľudského mlieka. Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť/prerušiť liečbu sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.
Alergénová imunoterapia sa neodporúča u detí vo veku do 5 rokov.
Jedna injekčná liekovka s obsahom 10 ml obsahuje 590 mg chloridu sodného. Má sa to vziať do úvahy u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka, najmä u detí.
Čas použiteľnosti lieku je 36 mesiacov pred otvorením a 1 mesiac (30 dní) po prvom otvorení. 
Roztok sa uchováva v chladničke (2 °C – 8 °C). 
Počas prepravy musia byť fľaštičky umiestnené vo vertikálnej polohe (uzáverom nahor). 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Desenzibilizácia je liečba alergie, ktorá môže vyvolať nežiaduce alergické účinky, a tie môžu byť lokálne a/alebo celkové (postihujúce celé telo). Tieto účinky sa môžu objaviť na začiatku liečby ... viac >

Účinné látky

extrakt alergénov z Betula pendula (breza previsnutá)

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36