Staloral 300 - Ambrózia (604) začiatočná liečba, sol slg (1x10 IR/ml+2x300 IR/ml) 3x10 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 66,15 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 9,92 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 56,23 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 9,92 € (0,0 %) 56,23 € (0,0 %)
05/24 9,92 € (0,0 %) 56,23 € (0,0 %)
04/24 9,92 € (0,0 %) 56,23 € (0,0 %)
03/24 9,92 € 56,23 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ALG
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Staloral 300 - Ambrózia (604)
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0469/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
95606
Názov produktu podľa ŠÚKL
Staloral 300 sol slg 3x10 ml (1x10 IR/1 ml+2x300 IR/1 ml) (fľ.skl.hnedá-úvodná liečba)
Aplikačná forma
SOL SLG - Sublingválny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je zmes alergénových extraktov z peľov buriny - Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia).
Používa sa na liečbu prejavov alergie, ako je kýchanie, nádcha alebo svrbenie v nose, upchatie nosovej sliznice, svrbenie a slzenie očí alebo mierna alebo stredne závažná astma v dôsledku alergie sezónnej alebo celoročnej povahy, u dospelých a detí vo veku od 5 rokov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva v dostatočnom odstupe od jedla - na prázdny žalúdok (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok je určený na cmúľanie, vstrekuje sa pod jazyk, umiestňuje sa na vnútornú stranu líca, alebo sa nechá iba voľne rozplynúť pod jazykom. O presnom použití je vhodné sa poradiť so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom mladším ako 5 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie nezávisí od veku, ale môže sa prispôsobiť špecifickej individuálnej reaktivite každého pacienta.

Začiatočná (iniciálna) liečba: 
Dávky sa užívajú denne vo zvyšujúcich sa množstvách až po dosiahnutie udržiavacej dávky podľa liečebnej schémy, viď SPC časť 4.2.

Dĺžka liečby: Špecifická imunoterapia má pokračovať po dobu 3 až 5 rokov. U trvalých alergií sa odporúča celoročné udržiavanie liečby. U sezónnych alergií sa odporúča začať liečbu pred začiatkom peľovej sezóny a pokračovať až do konca sezóny. V prípade sezónnych alergií sa liečba môže opakovať počas niekoľkých sezón.

Dočasné prerušenie liečby: Pri prerušení menej ako 1 týždeň sa odporúča pokračovať v liečbe na úrovni poslednej dávky. Pri prerušení dlhšom ako 1 týždeň sa odporúča znovu pokračovať v liečbe použitím poslednej injekčnej liekovky a zvyšovať dávku podľa iniciačnej schémy až po dosiahnutie udržiavacej dávky.

Spôsob použitia

Odporúča sa užiť liek do prázdnych úst, bez jedla a nápoja, 1x počas dňa.
Pred použitím liekovku pretrepať. Kvapky extraktu sa aplikujú stlačením dávkovacej pumpy, ktorú treba umiestniť priamo pod jazyk a stlačiť. Roztok sa nechá pôsobiť pod jazykom 2 minúty, potom sa má prehltnúť. Deti majú kvapky užívať pod dohľadom dospelej osoby. Po použití náustok treba vyčistiť.

Upozornenie

V prípade podávania lieku pripraveného pre konkrétneho pacienta sa musí pred podaním skontrolovať meno pacienta, zloženie, koncentrácia a čas použiteľnosti.
Počas tehotenstva je preventívnym opatrením radšej sa vyhnúť iniciačnej liečbe.
Nie je známe, či sa liek vylučuje do ľudského mlieka. Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť/prerušiť liečbu sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.
Alergénová imunoterapia sa neodporúča u detí vo veku do 5 rokov.
Jedna injekčná liekovka s obsahom 10 ml obsahuje 590 mg chloridu sodného. Má sa to vziať do úvahy u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka, najmä u detí.
Čas použiteľnosti lieku je 18 mesiacov pred otvorením a 1 mesiac (30 dní) po prvom otvorení.
Roztok sa uchováva v chladničke (2 °C – 8 °C). 
Počas prepravy musia byť fľaštičky umiestnené vo vertikálnej polohe (uzáverom nahor). 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Desenzibilizácia je liečba alergie, ktorá môže vyvolať nežiaduce alergické účinky, a tie môžu byť lokálne a/alebo celkové (postihujúce celé telo). Tieto účinky sa môžu objaviť na začiatku liečby ... viac >

Účinné látky

extrakt alergénov z Ambrosia elatior (ambrózia vyššia)

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 18