Stalevo tbl flm (150 mg/37,5 mg/200 mg) 1x100 ks

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Stalevo
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/03/260/011
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
40866
Názov produktu podľa ŠÚKL
Stalevo 150 mg/37,5 mg/200 mg filmom obalené tablety tbl flm 100 (150 mg/37,5 mg/200 mg)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje 3 liečivá, ktoré sa používajú u dospelých na liečbu Parkinsonovej choroby:

  • levodopa – zvyšuje množstvo dopamínu, čím zmierňuje symptómy Parkinsonovej choroby;
  • karbidopa a entakapón – zlepšujú antiparkinsonické účinky levodopy.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Optimálna denná dávka musí byť stanovená u každého pacienta opatrnou titráciou levodopy.

Dospelí
Denná dávka sa musí optimalizovať pokiaľ možno s použitím tabliet s jednou zo 7 dostupných síl.

Pacienti musia byť poučení tak, aby v každom čase podania dávky užili iba 1 tabletu. 
Maximálna odporúčaná denná dávka entakapónu je 2000 mg.

Ďalšie doplňujúce informácie súvisiace s dávkovaním tohto lieku sú uvedené v zdrojovom dokumente.

Pre používateľa je zdrojovým dokumentom Príbalový leták (Písomná informácia pre používateľa), kde sú informácie o dávkovaní uvedené v časti 3 Ako užívať liek.

Pre zdravotníckeho pracovníka je zdrojovým dokumentom SPC (Súhrn charakteristických vlastností lieku), kde sú informácie o dávkovaní uvedené v SPC v časti 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania.

Spôsob použitia

Filmom obalené tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, vcelku, nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. 
Tablety nie sú určené na delenie alebo lámanie na menšie kúsky.

U niektorých pacientov sa liečivo nemusí dobre vstrebať, ak sa užije počas alebo krátko po požití potravy bohatej na bielkoviny (napr. mäso, ryby, mliečne výrobky, semená a orechy).

Prípravky s obsahom železa sa musia užívať s rozdielom aspoň 2-3 hodín.

Upozornenie

Liek sa nesmie užívať počas tehotenstva, iba ak prospech pre matku nepreváži nad možným rizikom pre dieťa.
Počas liečby ženy nesmú dojčiť.
Liek sa neodporúča u detí vo veku menej ako 18 rokov.
Liek sa odporúča podávať opatrne pacientom s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene.
Liek sa má podávať opatrne u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek.
Liek je kontraindikovaný pri ťažkom poškodení funkcie pečene. 
Liek sa neodporúča na liečbu extrapyramidálnych reakcií vyvolaných liekmi.
Liek môže vyvolať ortostatickú hypotenziu.
Ak sa objavia samovražedné myšlienky alebo príznaky depresie, je potrebné vyhľadať lekára. 
Ak sa objavia príznaky impulzívnej kontroly ako závislosť na hracích automatoch, nadmerné prejedanie sa a míňanie peňazí, nadmerná sexuálna túžba, je potrebné vyhľadať lekára. 
Liek môže spôsobiť ospanlivosť a/alebo príhody náhleho upadnutia do spánku, čo môže mať veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek môže ovplyvniť výsledky niektorých laboratórnych testov (SPC, časť 4.4).
Liek sa nemá podávať súbežne s liekmi/ výživovými doplnkami s obsahom železa. 

Liek obsahuje sacharózu. 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Mnohé z týchto vedľajších účinkov možno zmierniť upravením dávky.
Ak sa u vás počas liečby lieku Stalevo vyskytne niektorý z týchto príznakov, ihneď kontaktujte vášho lekára:
- Vaše svaly priv ... viac >

Účinné látky

entakapon, karbidopa, levodopa

Indikačná skupina

27 - Antiparkinsoniká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36