STADATUSSIN perorálny roztok sol por 100 ml/135 mg (fľ.skl.jantárová+dáv.pohár+dáv.pipeta) 1x100 ml

Mohlo by vás zaujímať

STADATUSSIN perorálny roztok
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
36/0036/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2742C
Názov produktu podľa ŠÚKL
STADATUSSIN perorálny roztok sol por 1x100 ml/135 mg (fľ.skl.jantárová+dáv.pohár+dáv.pipeta)
Aplikačná forma
SOL POR - Perorálny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je určený na krátkodobé použitie na liečbu suchého kašľa (na potlačenie kašľa).

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom mladším ako 2 roky je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Deti vo veku od 2 do 5 rokov a staršie s telesnou hmotnosťou do 25 kg:
denná dávka je 0,5 až 1 mg pentoxyverínu na kg telesnej hmotnosti. Táto dávka sa nemá prekročiť. Jednotlivé dávky sa majú rozdeliť rovnomerne počas celého dňa.

Deti vo veku od 6 do 13 rokov (25 - 60 kg):
denná dávka je 1 až 2 mg pentoxyverínu na kg telesnej hmotnosti. Jednotlivé dávky sa majú rozdeliť rovnomerne počas celého dňa. Pre deti s telesnou hmotnosťou nižšou ako 25 kg sa má použiť dávkovacia tabuľka pre 2 až 5-ročné deti. Pre deti s telesnou hmotnosťou vyššou ako 60 kg je dávkovanie ako pre dospelých.

Dospievajúci vo veku od 14 rokov a starší a dospelí: 
15 ml roztoku 3 až 4-krát denne (zodpovedá 60 až 80 mg pentoxyverínu denne). Odstup medzi jednotlivými dávkami má byť 6-8 hodín. Maximálna denná dávka je 120 mg pentoxyverínu (90 ml roztoku).

Dĺžka používania nesmie spravidla presiahnuť 2 týždne.

Spôsob použitia

Roztok sa užíva pomocou priloženej dávkovacej pipety (pre dávky do 5 ml) alebo priloženého dávkovacieho pohára (pre dávky 5 ml a vyššie) v nezriedenej forme alebo s trochou tekutiny. Liek sa zapije dostatočným množstvom tekutín.

Upozornenie

Počas tehotenstava sa liek nesmie užívať.
Počas dojčenia je liek kontraindikovaný.
Liek je kontraindikovaný u detí do 2 rokov.
U pacientov s renálnou insuficienciou a u starších pacientov je potrebná opatrnosť.
U pacientov s hepatálnou insuficienciou je liek kontraindikovaný.
Opatrnosť je potrebná u pacientov so zvýšenou citlivosťou na anticholinergné účinky- pacienti s glaukómom alebo benígnou hyperpláziou prostaty.
Alkohol sa počas liečby nesmie užívať.
Liek môže spôsobiť únavu a je možné, že schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje bude narušená.
Čas použiteľnosti po prvom otvorení je 1 rok.
Tento liek obsahuje sorbitol, propylénglykol, metylparahydroxybenzoát a propylparahydroxybenzoát a metylhydroxybenzoát.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
- bolesť v nadbrušku
- vracanie
- nevoľnosť
- hnačka
Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):
- únava s vyčerpanosťou
- o ... viac >

Účinné látky

pentoxyverín

Indikačná skupina

36 - Antitusiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36