Stadamet retard 750 mg tbl plg (blis.PVC/PVDC/Al) 1x60 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 8,21 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,74 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 7,47 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 0,74 € (0,0 %) 7,47 € (0,0 %)
04/24 0,74 € (0,0 %) 7,47 € (0,0 %)
03/24 0,74 € (0,0 %) 7,47 € (0,0 %)
02/24 0,74 € 7,47 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ENP, DIA
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Stadamet retard 750 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
18/0150/23-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3784E
Názov produktu podľa ŠÚKL
Stadamet retard 750 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním tbl plg 60x750 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL PLG - Tableta s predĺženým uvoľňovaním
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo metformínium-chlorid, ktoré patrí do skupiny liečiv nazývaných biguanidy. 

Liek sa používa predovšetkým u pacientov s nadváhou na liečbu cukrovky 2. typu (nezávislej od inzulínu), ak diétne opatrenia a cvičenie nestačia na udržanie normálnej hladiny glukózy (cukru) v krvi.

Liek sa môže užívať samostatne alebo spolu s inými liekmi na liečbu cukrovky (lieky podávané cez ústa alebo inzulín).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Tablety s predĺženým uvoľňovaním sú určené pre pacientov, ktorí sú už liečení tabletami metformínu (s predĺženým alebo okamžitým uvoľňovaním)

Monoterapia diabetu mellitus 2. typu a kombinácia s inými perorálnymi antidiabetikami

Začiatočná dávka tabliet s predĺženým uvoľňovaním má byť ekvivalentná dennej dávke tabliet metformínu s predĺženým alebo okamžitým uvoľňovaním až do maximálnej dávky 1 500 mg.

V prípade prechodu z iného perorálneho antidiabetika sa má titrácia začať dávkou 500 mg pred prechodom na dávku 750 mg a po 10 -15 dňoch sa má na základe meraní glukózy v krvi skontrolovať.

Kombinácia s inzulínom
Dávka tabliet s predĺženým uvoľňovaním má zodpovedať dennej dávke tabliet s okamžitým uvoľňovaním až do maximálnej dávky 1 500 mg. 
Dávka inzulínu sa upraví na základe meraní glukózy v krvi.

Dospelí a starší pacienti s poruchou funkcie obličiek
Dávkovanie a úprava dávok u pacientov s poruchou funkcie obličiek sú uvedené v Tabuľke v SPC, časť 4.2.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety s predĺženým uvoľňovaním (liečivo sa uvoľňuje postupne) sa majú podávať spolu s jedlom, celé a zapijú sa vodou. Nemajú sa žuť ani drviť. Ak sa užívajú 1x denne, majú sa podať večer.

Upozornenie

Liek sa môže v perikoncepčnej fáze a počas tehotenstva použiť, ak je to klinicky potrebné, ako prídavok alebo alternatíva k inzulínu.
Počas liečby sa dojčenie neodporúča.
Liek sa nemá podávať deťom pre nedostatok údajov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažným zlyhaním obličiek (GFR < 30 ml/min).
Liek je kontraindikovaný u pacientov s hepatálnou insuficienciou, akútnou intoxikáciou alkoholom alebo s anamnézou alkoholizmu.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s akútnym a nestabilným srdcovým zlyhaním.
V prípade dehydratácie (závažná hnačka alebo vracanie, horúčka alebo znížený príjem tekutín) je potrebné dočasne prerušiť liečbu a vyhľadať lekársku pomoc.
Lieky, ktoré môžu akútne narušiť funkciu obličiek (napr. antihypertenzíva, diuretiká a NSAID) sa majú začať podávať s opatrnosťou.
Pacienti majú byť upozornení na riziko hypoglykémie, ak sa liek používa v kombinácii s inými antidiabetikami (deriváty sulfonylmočoviny, inzulín, alebo meglitinidy).
Liek sa musí vysadiť v čase chirurgického zákroku s celkovou, spinálnou alebo epidurálnou anestéziou. Liečba sa môže opätovne nasadiť najskôr 48 hodín po chirurgickom zákroku alebo po obnovení perorálnej výživy a po vyhodnotení funkcia obličiek ako stabilnej.
Liek môže znížiť sérové hladiny vitamínu B12.
V stolici môžu byť prítomné zvyšky obalov tabliet. 
Nepiť alkohol.
Pacienti majú dodržiavať diétne a režimové opatrenia.
Ďalšie upozornenia sú uvedené v SPC časti 4.4.

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Môžu sa prejaviť nasledovné vedľajšie účinky:
Stadamet retard môže spôsobiť veľmi zriedkavý (môže postihovať až 1 z 10 000 osôb), ale veľmi závažný vedľajší účinok nazývaný laktátová acidóza ( ... viac >

Účinné látky

metformínium-chlorid

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36