Spinraza 12 mg injekčný roztok sol inj 1x5 ml/12 mg (liek.inj.skl.)

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 81 625,94 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 81 625,94 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/20 0,00 € (0,0 %) 81 625,94 € (0,0 %)
07/20 0,00 € (0,0 %) 81 625,94 € (0,0 %)
06/20 0,00 € (0,0 %) 81 625,94 € (0,0 %)
05/20 0,00 € 81 625,94 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. ÁNO
Preskrip. obmedz. NEU
Spôsob úhrady A - ambulantná, plná
Pôvod lieku Originálny liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/17/1188/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4481C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Spinraza 12 mg injekčný roztok sol inj 1x5 ml/12 mg (liek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.

Indikačná skupina

87 - Varia I

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EUO - Európska - orphan
Exspirácia: 36