Sonlax 7,5 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x20 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,30 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,28 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,02 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/20 1,28 € (0,0 %) 1,02 € (0,0 %)
09/20 1,28 € (0,0 %) 1,02 € (0,0 %)
08/20 1,28 € (0,0 %) 1,02 € (0,0 %)
07/20 1,28 € 1,02 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Sonlax 7,5 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
57/0576/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
10980
Názov produktu podľa ŠÚKL
Sonlax 7,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 20(2x10)x7,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov nazývaných hypnotiká (látky, ktoré vyvolávajú útlm centrálnej nervovej sústavy a navodzujú spánok alebo stav veľmi podobný spánku) a sedatíva (upokojujúce látky).

Liek sa používa na liečbu stavov prechodnej, krátkodobej, chronickej nespavosti (vrátane ťažkostí pri zaspávaní, prebúdzania sa uprostred noci a prebúdzania sa príliš skoro) u dospelých.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa užije alebo aplikuje neskoro večer, alebo tesne pred spaním.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí vo veku do 65 rokov:
Odporúčaná dávka je 1 tableta tesne pred spaním a nesmie sa znovu užiť počas tej istej noci.

Starší pacienti (vo veku viac ako 65 rokov):
Odporúčaná dávka je 1/2 tablety tesne pred spaním. Táto dávka môže byť zvýšená na 1 tabletu iba vo výnimočných prípadoch.

Pacienti s poruchou funkcie pečene, pacienti s respiračnou nedostatočnosťou:
Odporúčaná dávka je 1/2 tablety tesne pred spaním (môže sa zvýšiť na 1 tabletu tesne pred spaním). Dávka sa nesmie opakovať počas tej istej noci.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
Odporúča sa začať liečbu dávkou 1/2 tablety tesne pred spaním. Dávka sa nesmie opakovať počas tej istej noci.

Dĺžka liečby:
Liečba má trvať čo najkratšie, zvyčajne od niekoľkých dní do maximálne 4 týždňov, vrátane obdobia postupného ukončovania liečby:
- prechodná nespavosť (napr. pri cestovaní): 2–5 dní,
- krátkodobá nespavosť: 2–3 týždne (napr. po vážnej nehode),
- v prípade chronickej nespavosti môže byť nutné pokračovať v liečbe po dobu dlhšiu ako 4 týždne, avšak iba po opakovanom vyhodnotení stavu pacienta.

Ukončenie liečby:
Pri ukončovaní liečby sa má liek vysadzovať postupne.

Spôsob použitia

Dávka sa užíva naraz a večer, jej užitie sa neopakuje.
Tabletu je potrebné zapiť dostatočným množstvom tekutiny a prehltnúť bez cmúľania alebo žuvania.
Tablety majú deliacu ryhu, ktorá umožňuje rozdeliť tabletu na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek sa nemá užívať počas tehontenstva ani dojčenia.
Liek je kontraindikovaný u detí a dospievajúcich do 18 rokov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene a respiračnom zlyhaní.
Podávanie lieku môže viesť k rozvoju fyzickej alebo psychickej závislosti a tolerancie.
Liek môže navodiť anterográdnu amnéziu, preto je ho treba užiť bezprostredne pred odchodom na lôžko.
Liek má výrazný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

zopiklón

Indikačná skupina

57 - Hypnotiká, sedatíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24