Solutio acidi borici 3% sol der (fľ.HDPE) 1x1000 g

Mohlo by vás zaujímať

Solutio acidi borici 3%
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
46/0728/95-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
24672
Názov produktu podľa ŠÚKL
Solutio acidi borici 3% sol der 1x1000 g (fľ.HDPE)
Aplikačná forma
SOL DER - Dermálny roztok
Držiteľ rozhodnutia
Dodávatelia
Cena: od 7,99 €

Popis a určenie

Liek obsahuje bórovú vodu. Je to 3% vodný roztok kyseliny boritej. Používa sa ako prostriedok na šetrnú povrchovú dezinfekciu kože, má aj slabé protizápalové účinky.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu, vlasy, nechty, alebo sliznice).
Podávanie deťom mladším ako 10 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek sa má aplikovať 1-3x denne na postihnuté miesta.

Spôsob použitia

Liek je určený na dermálne použitie.
Nedoporučuje sa aplikovať na veľké plochy zapálenej alebo poranenej kože a na sliznice.

Upozornenie

Liek je možné používať v období tehotenstva a dojčenia v rámci uvedených indikácií.
Liek je kontraindikovaný deťom mladším ako 10 rokov.
Pri opakovanom používaní je potrebné chrániť liek pred kontamináciou riadnym a okamžitým  uzatváraním obalu. Fľašu udržiavať dôkladne uzatvorenú.

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ojedinele sa môže vyskytnúť pálenie a podráždenie v mieste nanesenia lieku.
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárn ... viac >

Účinné látky

kyselina boritá

Indikačná skupina

46 - Dermatologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24