Mohlo by vás zaujímať

Solmucol 200 mg
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
52/0387/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
69405
Názov produktu podľa ŠÚKL
Solmucol 200 mg gra 20x1,5 g (vre.PE/Al/papier)
Aplikačná forma
GRA - Granulát
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 4,11 €

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo N-acetylcysteín. Používa sa pri všetkých druhoch ochorení dýchacích ciest sprevádzaných zvýšenou tvorbou hustého a väzkého hlienu, ktorý sa nedostatočne vykašliava, ako:

  • akútna a chronická bronchitída (zápal priedušiek),
  • bronchiálna astma (priedušková astma),
  • sinusitída (zápal prínosových dutín),
  • laryngitída (zápal hrtana),
  • tracheitída (zápal priedušnice),
  • chrípka,
  • mukoviscidóza (cystická fibróza) ako doplnková liečba.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Deti od 1 - 2 rokov
50 mg (½ vrecka granulátu 100 mg) 3x denne.

Deti od 2 - 12 rokov
100 mg (1 vrecko granulátu 100 mg) 3x denne

Dospelí a deti nad 12 rokov
600 mg denne podaných buď ako 1 vrecko granulátu 200 mg 3x denne alebo 1 vrecko granulátu 600 mg 1x denne (vhodné večer).

V prípade, že zvýšená tvorba hlienu, prejavujúca sa napr. kašľom, neustúpi po 2 týždňoch liečby, je potrebné aby bola diagnóza revidovaná lekárom na prípadné vylúčenie zhubného ochorenia dýchacích ciest.

Dlhodobá liečba chronickej bronchitídy
400 mg denne rozdelené na 2 dávky, t.j. 1 vrecko granulátu 200 mg 2x denne.
Liečba by mala byť obmedzená na maximálne 3 -  6 mesiacov.

Mukoviscidóza
Deti od 1 - 2 rokov: 50 mg 3x denne, t.j. ½ vrecka granulátu 100 mg 3x denne.
Deti od 2 - 6 rokov: 100 mg 3x denne, t.j. 1 vrecko granulátu 100 mg 3x denne.
Dospelí a deti nad 6 rokov: 600 mg denne podaných buď ako 1 vrecko granulátu 200 mg 3x denne alebo 1 vrecko granulátu 600 mg 1x denne (vhodné večer).

Ak sa do 5 dní (u detí do 3 dní) nebude pacient cítiť lepšie alebo sa bude cítiť horšie, musí sa obrátiť na lekára.

Spôsob použitia

Obsah jedného vrecka sa má vysypať do prázdneho pohára, a potom zaliať vodou. Vplyv potravy na rýchlosť a intenzitu účinku sa neudáva.

Upozornenie

Užívanie lieku v tehotenstve môže odporučiť lekár len v závažných prípadoch.
Liek sa neodporúča užívať počas dojčenia.
Liek je kontraindikovaný u ľudí s aktívnym peptickým vredom.
Liek sa má podávať so zvýšenou opatrnosťou  u pacientov s bronchiálnou astmou vzhľadom na riziko bronchospazmu.
Liek sa nemá podávať súčasne s centrálne pôsobiacimi antitusikami (napr. kodeín, dextrometorfán).
Liek sa má podávať s časovým odstupom najmenej 2 hodiny od perorálnych antibiotík. 
Liek obsahuje umelé sladidlo, ktoré nepoškodzuje zuby a nepredstavuje obmedzenie pri cukrovke.
Liek je nekompatibilný s väčšinou kovov a oxidujúcich látok.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Solmucol sa všeobecne dobre znáša.
Ojedinele sa môžu vyskytnúť žalúdočné ťažkosti (pálenie žalúdka, nevoľnosť, vracanie a v ojedinelých prípadoch hnačka), bolesť hlavy, závrat, žihľavka; zvýše ... viac >

Účinné látky

acetylcysteín

Indikačná skupina

52 - Expektoranciá, mukolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 48