Solixa 5 mg tbl flm (blis.Al/OPA/Al/PVC) 1x100 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 30,00 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 9,10 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 20,90 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/19 9,10 € (0,0 %) 20,90 € (0,0 %)
12/18 9,10 € (0,0 %) 20,90 € (0,0 %)
11/18 9,10 € (0,0 %) 20,90 € (0,0 %)
10/18 9,10 € 20,90 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. GYN, GYU, URO
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Solixa 5 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
73/0515/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2115C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Solixa 5 mg tbl flm 100x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liečivo obsiahnuté v lieku patrí do skupiny anticholinergík. Tieto lieky sa používajú na zníženie aktivity hyperaktívneho močového mechúra. Výsledkom je, že pacient dokáže vydržať dlhšie, pokým bude mať potrebu ísť na toaletu a močový mechúr bude schopný udržať väčšie množstvo moču.

Liek sa používa na liečbu príznakov stavu nazývaného hyperaktívny močový mechúr. Tieto príznaky zahŕňajú:

  • silnú a náhlu potrebu močiť bez predchádzajúceho varovného signálu,
  • častú potrebu močiť alebo 
  • pomočenie sa, pretože pacient nestihne dôjsť včas na toaletu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí, vrátane starších pacientov: Odporúčaná dávka je 5 mg 1x denne. V prípade potreby sa dávka môže zvýšiť na 10 mg 1x denne.
Pacienti so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≤ 30 ml/min): maximálne 5 mg 1x denne, liečbe sa majú podrobovať opatrne.
Pacienti so stredne závažnou poruchou funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre 7 až 9): maximálne 5 mg 1x denne, liečbe sa majú podrobovať opatrne.
Ak je pacient súbežne liečený ketokonazolom alebo terapeutickými dávkami iných silných inhibítorov CYP3A4, ako ritonavir, nelfinavir, itrakonazol: maximálna dávka sa má obmedziť na 5 mg. 

Dĺžka liečby: O dĺžke liečby vždy rozhoduje lekár. Maximálny účinok lieku je možné stanoviť najskôr po uplynutí 4 týždňov od začiatku jeho užívania.

Spôsob použitia

Tableta sa má prehltnúť vcelku a zapiť malým množstvom tekutiny. Môže sa užívať s jedlom alebo nezávisle od jedla. Tablety nedrviť.

Upozornenie

U tehotných žien je potrebná opatrnosť.
Počas obdobia dojčenia sa treba vyhnúť užívaniu lieku.
Liek sa nemá u detí používať, bezpečnosť a účinnosť solifenacínu u detí neboli doteraz stanovené. 
Liek je kontraindikovaný u pacientov, ktorí sa podrobujú hemodialýze.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene.
Liek môže spôsobovať rozmazané videnie a menej často ospalosť a únavu, môže mať negatívny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne alergický záchvat alebo závažná kožná reakcia (napr. tvorba pľuzgierov a odlupovanie kože), musíte o tom ihneď informovať svojho lekára alebo lekárnika.
U niektorých pacientov l ... viac >

Účinné látky

solifenacíniumsukcinát

Indikačná skupina

73 - Spazmolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24