Solidagoren perorálne roztokové kvapky gto por (fľ.skl.hnedá) 1x20 ml

Mohlo by vás zaujímať

Solidagoren perorálne roztokové kvapky
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
92/0058/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3072C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Solidagoren perorálne roztokové kvapky gto por 1x20 ml (fľ.skl.hnedá)
Aplikačná forma
GTO POR - Perorálne roztokové kvapky
Cena: od 4,78 €

Popis a určenie

Perorálne roztokové kvapky sú tradičný rastlinný liek, ktorý zvyšuje objem a tvorbu moču pri podpornej liečbe miernych príznakov ochorení močových ciest. Tradičný rastlinný liek určený na indikácie overené výhradne dlhodobým používaním.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí vo veku od 18 rokov majú užívať 20 - 30 kvapiek 3x denne. (30 kvapiek zodpovedá 1,4 ml roztoku.)

Trvanie liečby: Ak príznaky ochorenia pretrvávajú dlhšie ako 7 dní alebo sa zhoršia, je potrebné poradiť sa s lekárom.

Spôsob použitia

Kvapky sa majú užívať s dostatočným množstvom tekutín. Veľké množstvo tekutín napomáha liečebnému procesu.

Upozornenie

Používanie tohto lieku sa kvôli nedostatočným údajom počas obdobia tehotenstva a dojčenia neodporúča.
Tento liek nie je určený deťom a dospievajúcim do 18 rokov.
Liečba sa neodporúča v prípade hromadenia vody v tkanivách (edém) v dôsledku srdcovej alebo obličkovej nedostatočnosti. Upozornenie je dôležité najmä pre starších ľudí.
Použiteľnosť po prvom otvorení je 3 mesiace.
Ak sa vyskytne krv v moči, zvýši telesná teplota alebo príznaky pretrvávajú dlhšie ako 7 dní, je potrebné obrátiť sa na lekára.
Tento liek obsahuje 45 obj % etanolu (alkoholu), t.j. až do 600 mg na dávku, čo zodpovedá 15 ml piva, 6 ml vína na dávku. Pri dodržiavaní dávkovania s príjmom 30 kvapiek roztoku sa do tela dostáva 0,6 g alkoholu. Škodlivé pre tých, ktorí trpia alkoholizmom. Musí sa vziať do úvahy u dojčiacich a tehotných žien, detí a vysoko rizikových skupín, ako sú pacienti s poškodenou funkciou pečene alebo epilepsiou.
Vzhľadom na obsah alkoholu v tomto lieku je možný vplyv na účinok iných liekov.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu liečby Solidagorenom sú roztriedené do nasledovných skupín podľa frekvencie výskytu:
Veľmi časté: (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)
Časté: ... viac >

Účinné látky

nátržník - vňať (Tormentillae herba), praslička roľná - vňať (Equiseti herba), zlatobyľ - vňať (Solidaginis herba)

Indikačná skupina

92 - Tradičný rastlinný liek

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36