Sodium Chloride 0,9% w/v i.v. Infusion Bieffe sol inf 1x100 ml (vak PE/PA/PP)

Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0142/94-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
97751
Názov produktu podľa ŠÚKL
Sodium Chloride 0,9% w/v Intravenous Infusion Bieffe sol inf 1x100 ml (vak PE/PA/PP)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Infúzny intravenózny roztok obsahuje chlorid sodný vo vode na injekciu. Liek sa používa na doplnenie solí sodíka a chloridu a tekutín v tele, ktorých hladiny mohli abnormálne klesnúť v dôsledku rôznych zdravotných porúch. Tento roztok sa môže používať aj ako tekutina, v ktorej sa rozpúšťajú iné lieky. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávky môžu byť vyjadrené v miliekvivalentoch (mEq) alebo milimoloch (mmol) sodíka, ako množstvo sodíka alebo ako množstvo sodnej soli (1 g NaCl = 394 mg; 17,1 mEq alebo 17,1 mmol Na a Cl).

Koncentráciu a dávkovanie roztoku chloridu sodného na i.v. použitie určuje niekoľko faktorov zahŕňajúcich vek, telesnú hmotnosť a klinický stav pacienta a najmä stav hydratácie pacienta. Musia sa pozorne sledovať koncentrácie elektrolytov v sére.

Odporúčaná dávka na liečbu izotonickej extracelulárnej dehydratácie a deplécie sodíka je
pre dospelých: 500 ml až 3 litre/24 hod,
pre dojčatá a deti: 20 až 100 ml/kg telesnej hmotnosti/24 hod, v závislosti od veku a celkovej telesnej hmoty.
Rýchlosť infúzie závisí od klinického stavu pacienta.
Keď sa roztok používa ako vehikulum alebo rozpúšťadlo na i.v. podávanie liekov, odporúčaná dávka je od 50 do 250 ml na dávku podávaného lieku.
Keď sa 0,9% chlorid sodný používa ako rozpúšťadlo na prípravu iných injekčne podávaných liekov, dávka a rýchlosť infúzie bude predurčená najmä povahou a dávkovacou schémou predpísaného lieku.

Spôsob použitia

Roztok sa podáva formou intravenóznej (i.v.) infúzie. Použiť len v prípade, že je roztok číry, bez viditeľných častíc a ak je obal nepoškodený. Podať okamžite po napojení na infúzny set. Roztok sa musí podávať aseptickou metódou pomocou sterilného zariadenia. Aby sa predišlo vniknutiu vzduchu do systému, zariadenie sa musí naplniť roztokom. Aditíva sa môžu pridať pred alebo počas podávania infúzie cez venóznu linku.
Špeciálne opatrenia na likvidáciu a zaobchádzanie s liekom – viď SPC, časť 6.6.

Upozornenie

Podávanie roztoku sa musí pravidelne sledovať. Musia sa sledovať klinické a biologické parametre, najmä hodnoty elektrolytov v sére.
Môže sa používať počas tehotenstva a u dojčiacich žien.
Roztok je kontraindikovaný u pacientov s hypernatriémiou alebo hyperchloriémiou.
Chlorid sodný sa musí používať opatrne u pacientov s hypertenziou, zlyhaním srdca, periférnym alebo pľúcnym edémom, poruchou funkcie obličiek, preeklampsiou, aldosteronizmom alebo u pacientov, ktorých zdravotné problémy alebo liečba (napr. kortikosteroidmi) majú vplyv na zadržiavanie sodíka.
Pridanie iného lieku alebo použitie nesprávnej techniky podania môže vyvolať febrilné reakcie spôsobené možným zavedením pyrogénov. V prípade nežiaducej reakcie sa musí infúzia okamžite zastaviť.
Uchovávať pri teplote +2 °C až +25 °C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Boli hlásené hypersenzitívne (alergické) reakcie s nasledujúcimi príznakmi:
vyrážka (žihľavka) ktorá môže byť umiestnená na časti tela alebo roztrúsená kožná vyrážka horúčka (pyrexia) zimnica svrbe ... viac >

Účinné látky

chlorid sodný

Indikačná skupina

76 - Infundabiliá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36