Sobycombi 5 mg/5 mg tablety tbl (blis.) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,41 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,12 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,29 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
09/22 2,12 € (0,0 %) 1,29 € (0,0 %)
08/22 2,12 € (0,0 %) 1,29 € (0,0 %)
07/22 2,12 € (0,0 %) 1,29 € (0,0 %)
06/22 2,12 € 1,29 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Sobycombi 5 mg/5 mg tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0251/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0957B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Sobycombi 5 mg/5 mg tablety tbl 30x5 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá: bisoprolol a amlodipín.

Liek je určený na liečbu vysokého krvného tlaku a/alebo ochorenia srdca (stabilnej ischemickej choroby srdca) u pacientov, ktorí sú už kontrolovaní samostatnými liečivami bisoprololom a amlodipínom podávanými súbežne v rovnakých dávkach ako sú v kombinovanom lieku.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná denná dávka je 1 tableta 1x denne.

Pacienti s poškodením funkcie pečene:
Pri ťažkej poruche funkcie pečene denná dávka bisoprololu nesmie prekročiť 10 mg.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek:
Pri ťažkej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 20 ml/min) denná dávka bisoprololu nesmie prekročiť 10 mg.

Liečba nesmie byť prerušená náhle. V prípade potreby prerušenia liečby sa odporúča postupné znižovanie dávky.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, ráno, nezávisle od jedla. Tablety sa nesmú drviť ani hrýzť a zapíjajú sa malým množstvom vody.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa liek odporúča užívať iba vtedy, ak nie je bezpečnejšia alternatíva a ak samotné ochorenie predstavuje väčšie riziko pre matku a plod.
Podávanie lieku počas dojčenia sa neodporúča.
Liek sa neodporúča podávať deťom mladším ako 18 rokov.
Pacientom s poruchou funkcie pečene je potrebné podávať tento liek s mimoriadnou opatrnosťou.
Opatrnosť je potrebná u pacientov s cukrovkou. Liek môže maskovať symptómy hypoglykémie.
Liek môže maskovať symptómy hypertyreózy.
Opatrnosť je potrebná pri prebiehajúcej desenzibilizačnej liečbe. Liek môže zvýšiť senzitivitu na alergény a závažnosť anafylaktických reakcií. Liečba adrenalínom nemusí mať vždy očakávaný terapeutický prínos.
Pacient musí pred anestéziou informovať lekára o užívaní lieku.
Počas liečby sa môžu objaviť nežiaduce účinky (závraty, bolesť hlavy, únava, nutkanie na zvracanie), ktoré môžu narušiť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Veľmi zriedkavo sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (<1/10 000).
Počas liečby sa neodporúča konzumácia alkoholu.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Najvážnejšie vedľajšie účinky súvisia s funkciou srdca:
spomalenie frekvencie srdca (môže postihovať menej ako 1 zo 100 osôb), zhoršenie zlyhávania srdca (môže postihovať menej ako 1 zo 100 osôb), p ... viac >

Účinné látky

amlodipín, bisoprolol fumarát

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24