Sildenafil Aristo 100 mg tbl flm (blis.PVC/PE/PVDC/Al) 1x8 ks

Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0302/21-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9188D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Sildenafil Aristo 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 8x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo sildenafil, ktorý patrí do skupiny liekov nazývajúcej sa inhibítory fosfodiesterázy typu 5 (PDE5). Sildenafil napomáha roztiahnuť krvné cievy v penise, čo vedie k prítoku krvi do penisu počas sexuálneho vzrušenia. Na dosiahnutie účinnosti lieku je potrebná sexuálna stimulácia.

Používa sa na liečbu erektilnej dysfunkcie u dospelých mužov, ktorá sa niekedy nazýva aj impotencia. Ide o stav, keď muž nemôže dosiahnuť alebo udržať primeranú tvrdosť, erekciu pohlavného údu potrebnú na sexuálnu aktivitu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v dostatočnom odstupe od jedla - na prázdny žalúdok (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok nie je určený pre ženy.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Odporúčaná dávka je 50 mg užitá podľa potreby približne 1 hodinu pred sexuálnou aktivitou. Podľa účinnosti a tolerancie sa môže dávka zvýšiť na 100 mg alebo znížiť na 25 mg.
Maximálna odporúčaná dávka je 100 mg.
Maximálna odporúčaná frekvencia dávkovania je 1x denne.

Pacienti so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 mL/min)
Má sa zvážiť dávka 25 mg.
Podľa účinnosti a tolerancie je možné dávku postupne zvýšiť na 50-100 mg

Pacienti s poruchou funkcie pečene (napr. s cirhózou)
Má sa zvážiť dávka 25 mg.
Podľa účinnosti a tolerancie je možné dávku postupne zvýšiť na 50-100 mg.

Použitie u pacientov, ktorí užívajú iné lieky
S výnimkou ritonaviru, kedy sa súbežné podávanie so sildenafilom neodporúča, sa má u pacientov súbežne užívajúcich inhibítory CYP3A4 zvážiť úvodná dávka 25 mg.
Pacienti liečení α-blokátormi musia byť pred začatím liečby sildenafilom stabilizovaní, aby sa minimalizovala možnosť vzniku posturálnej hypotenzie. Navyše sa má zvážiť úvodná dávka sildenafilu 25 mg.

Spôsob použitia

Tableta sa prehltne vcelku, približne 1 hodinu pred plánovaným pohlavným stykom a zapije sa pohárom vody.
Ak sa užije tableta spolu s jedlom, tak nástup účinku sa môže oneskoriť v porovnaní s nástupom účinku po užití lieku nalačno.
Tableta sa môže rozdeliť na 4 rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek nie je indikovaný ženám.
Liek nie je indikovaný osobám mladším ako 18 rokov.
Liek nemajú používať muži, u ktorých sa sexuálna aktivita neodporúča (napr. pacienti s ťažkými kardiovaskulárnymi poruchami, ako nestabilná angina pectoris alebo ťažké srdcové zlyhávanie).
V prípade erekcie, ktorá pretrváva dlhšie než 4 hodiny má pacient vyhľadať okamžitú zdravotnú pomoc.
V prípade náhlej poruchy videnia je potrebné ihneď prestať používať liek a poradiť sa s lekárom.
Liek je kontraindikovaný u pacientov užívajúcich nitráty v akejkoľvek forme. 
Liek môže mať malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje (môže sa vyskytnúť závrat, zmenené videnie).
Pitie alkoholu sa neodporúča, pretože môže zhoršiť schopnosť dosiahnuť erekciu. Na dosiahnutie maximálneho účinku lieku sa odporúča nepiť nadmerné množstvo alkoholu pred užitím lieku.
Grapefruitová šťava môže vyvolať mierny vzostup plazmatických hladín sildenafilu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Vedľajšie účinky hlásené v súvislosti s používaním Sildenafilu Aristo sú zvyčajne mierne až stredne závažné a majú krátke trvanie.
Ak sa u vás objaví niektorý z nasledujúcich vážnych vedľajších ú ... viac >

Účinné látky

sildenafil

Indikačná skupina

83 - Vazodilatanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36