Sigrada 10 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.OPA/Al/PE+DES/Al/PE) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 25,76 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,30 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 23,46 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
09/20 2,30 € (0,0 %) 23,46 € (0,0 %)
08/20 2,30 € (0,0 %) 23,46 € (0,0 %)
07/20 2,30 € (0,0 %) 23,46 € (0,0 %)
06/20 2,30 € 23,46 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KAR
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Sigrada 10 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
16/0378/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9738C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Sigrada 10 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x10 mg (blis.OPA/Al/PE+DES/Al/PE)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo prasugrel, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných protidoštičkové lieky. Liek zabraňuje zhlukovaniu krvných doštičiek, a tým znižuje riziko tvorby krvných zrazenín. Znižuje riziko, že sa vyskytne ďalší srdcový záchvat alebo cievna mozgová príhoda, alebo úmrtie na jednu z týchto aterotrombotických príhod. Podáva sa súbežne s kyselinou acetylsalicylovou (ASA).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí

Liek sa má začať podávať jednorazovou nasycovacou dávkou 60 mg a potom pokračovať 10 mg dávkou 1x denne. Ak sa u pacientov s nestabilnou angínou, infarktom myokardu bez elevácie ST segmentu vykoná koronárna angiografia do 48 hodín od prijatia, nasycovacia dávka sa má podať iba počas perkutánnej koronárnej intervencie. Pacienti užívajúci prasugrel majú tiež denne užívať kyselinu acetylsalicylovú 75-325 mg.
U pacientov s akútnym koronárnym syndrómom, ktorí sú liečení perkutánnou koronárnou intervenciou sa odporúča v trvaní liečby pokračovať až 12 mesiacov, pokiaľ nie je vysadenie prasugrelu klinicky indikované.

Pacienti vo veku 75 rokov a viac

Používanie lieku u pacientov vo veku ≥ 75 rokov sa vo všeobecnosti neodporúča. Ak lekár po zvážení pomeru prínosu a rizika považuje túto liečbu za potrebnú, má sa po jednorazovej nasycovacej dávke 60 mg predpísať nižšia udržiavacia dávka 5 mg (1/2 tablety) 1x denne. 

Pacienti s telesnou hmotnosťou < 60 kg

Liek sa má podávať ako jednorazová nasycovacia dávka 60 mg a potom pokračuje v podávaní dávky 5 mg (polovica tablety) 1x denne. Udržiavacia dávka 10 mg sa neodporúča.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú celé s jedlom alebo bez neho a zapijú sa vodou. (Podanie nasycovacej dávky 60 mg prasugrelu nalačno môže vyvolať oveľa rýchlejší nástup účinku). Liek sa má užívať každý deň v približne rovnakom čase. Tablety sa nemajú lámať ani drviť.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa má liek podávať len ak potenciálny prínos pre matku prevyšuje potenciálne riziko pre plod.
U dojčiacich žien sa použitie lieku neodporúča. Nie je známe, či sa prasugrel vylučuje do materského mlieka u ľudí.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí mladších ako 18 rokov nebola doteraz stanovená.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene (Childova-Pughova trieda C).
Ak má pacient podstúpiť elektívny chirurgický zákrok a protidoštičkový účinok nie je žiadaný, liek by sa mal vysadiť minimálne 7 dní pred chirurgickým zákrokom.
Tablety obsahujú laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

prasugrel

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 18