Sertralin Actavis 100 mg tbl flm (blis.PVC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,07 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,09 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,98 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/24 3,09 € (0,0 %) 1,98 € (0,0 %)
07/24 3,09 € (0,0 %) 1,98 € (0,0 %)
06/24 3,09 € (0,0 %) 1,98 € (0,0 %)
05/24 3,09 € 1,98 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Sertralin Actavis 100 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
30/0419/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
95236
Názov produktu podľa ŠÚKL
Sertralin Actavis 100 mg tbl flm 30x100 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo sertralín. Sertralín patrí do skupiny liekov nazývaných selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI), tieto lieky sa používajú na liečbu depresie a stavov úzkosti.

Používa sa na liečbu: 

  • depresie a prevenciu návratu depresie (u dospelých)
  • posttraumatickej stresovej poruchy (PTSD) (u dospelých)
  • panickej poruchy (u dospelých)
  • obsedantno-kompulzívnej poruchy (OCD) (u dospelých a detí a dospievajúcich vo veku 6 až 17 rokov)

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Depresia,Obsedantno-kompulzívna porucha
Počiatočná dávka je 50 mg 1x denne.
Dávku možno zvýšiť o 50 mg, každých 7 dní.
Maximálna dávka predstavuje 200 mg 1x denne.
Liečba pacientov má byť dostatočne dlhá, a to najmenej 6 mesiacov.

Deti a dospievajúci s obsedantno-kompulzívnou poruchou vo veku:
6 - 12 rokov: začiatočná dávka je 25 mg 1x denne. Po 1. týždni sa môže dávka zvýšiť na 50 mg 1x denne.
13 - 17 rokov: začiatočná dávka je 50 mg 1x denne.
Dávka lieku sa môže zvyšovať o 50 mg 1x za týždeň.
Maximálna dávka predstavuje 200 mg 1x denne.

Panická porucha, PTSD (posttraumatická stresová porucha) a sociálna úzkostná porucha
Dospelí:
Liečba má začať dávkou 25 mg 1x denne.
Po 1 týždni sa odporúča zvýšiť dávku na 50 mg 1x denne.
Dávku možno zvýšiť o 50 mg, každých 7 dní.
Maximálna dávka predstavuje 200 mg 1x denne.

Pacienti s poruchou funkcie pečene
Je vhodné použiť nižšie dávky alebo predĺžiť intervaly medzi jednotlivými dávkami.

Dĺžka liečby
Mala by sa udržiavať najnižšia účinná dávka. Plný účinok lieku sa prejaví až po niekoľkých týždňoch užívania. Liečba sa má pravidelne individuálne prehodnocovať.
Úpravy dávkovania sa majú robiť opatrne a individuálne u každého pacienta tak, aby sa pacienti udržiavali na najnižšej účinnej dávke. 
Je potrebné vyhnúť sa náhlemu prerušeniu liečby. Ak sa ukončuje liečba, dávka má byť postupne redukovaná počas obdobia najmenej 1 alebo 2 týždňov.

Spôsob použitia

Liek sa podáva 1x denne (ráno alebo večer). Tablety sa užívajú nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny.
Tablety majú deliacu ryhu a môžu sa rozdeliť na 2 rovnaké dávky.
Liek sa nemá zapíjať grapefruitovou šťavou. 

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia iba po zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa.
V klinických skúšaniach sa medzi deťmi a dospievajúcimi liečenými antidepresívami častejšie zaznamenali suicidálne správanie a hostilita.
U detí a dospievajúcich liečených sertralínom sa pozoroval znížený prírastok výšky a hmotnosti.
Podávanie spolu s grapefruitovou šťavou sa neodporúča.
Liek sa má dávkovať s opatrnosťou u pacientov s poškodenou pečeňou. Ak pacient trpí závažnou poruchou funkcie pečene, liek sa nemá používať.
U pacientov s kontrolovanou epilepsiou sa vyžaduje opatrnosť. Liek sa nemá užívať u pacientov s nekontrolovanou epilepsiou.
Ak sa pacient dostáva do manickej fázy, SSRI sa majú prestať podávať.
U pacientov s diabetom môže liečba SSRI ovplyvniť kontrolu glykémie.
Liek môže predĺžiť QT interval.
Nepiť alkohol.
Ak liek individuálne ovplyvňuje pozornosť pacienta, neodporúča sa viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.
Liek môže ovplyvniť laboratórne testy na benzodiazepíny.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Najčastejším vedľajším účinkom je nutkanie na vracanie. Vedľajšie účinky závisia od dávky a často vymiznú alebo sa zmiernia pri pokračovaní v liečbe.
Povedzte okamžite svojmu lekárovi
Ak po ... viac >

Účinné látky

sertralín

Indikačná skupina

30 - Antidepresíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36